skip to Main Content
HAR DU ADGANG TIL ET ONLINE KURSUS GENNEM DIN KOMMUNE, DIN ARBEJDSPLADS ELLER ORGANISATION?

STRESSBEHANDLING

Åben og Rolig er en metode til stressbehandling udviklet til de mange forskellige belastninger og udfordringer, et menneskeliv kan rumme.

Åben og Rolig er anvendt, evalueret og udviklet videnskabeligt igennem 10 år.

MED BRED ANVENDELIGHED

Kurset anvendes i en lang række danske kommuner, og Sundhedsstyrelsen anbefaler metoden som inspiration til dokumenterede stressindsatser (Forebyggelsespakken for Mental Sundhed, 2018, s. 22).

Fonden Mental Sundhed samarbejder yderligere med Den Sociale Investeringsfond nedsat af Folketinget for at udbrede Åben og Rolig i Danmark.

PÅ FLERE NIVEAUER

Åben og Rolig er under udvikling til forskellige grader af stress. Vi forventer at kunne tilbyde en færdigudviklet Åben og Rolig-Stepped Care Model i løbet af 2021.
En sådan model vil rumme:

  • 9-ugers Åben og Rolig til høje grader af stress
  • 5-ugers Åben og Rolig til moderate grader af stress
  • Åben og Rolig Online til mental sundhedsfremme
Stock.COLOURBOX35931175
Woman is sitting on a pebble beach and doing meditation
aaben_straa

VIDENSKABEN BAG

Der er udgivet over 20 forskningsbaserede evalueringer af Åben og Rolig. Rapporterne viser store effekter på stress, depression, livskvalitet og mental sundhed.

Flere rapporter viser også positive ændringer på arbejdsevner og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

METODEN

Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed. Det betyder, at mental sundhed kan forbedres både direkte og indirekte, igennem både kropsligt, psykisk og socialt tiltag.

Meditation er en central de af metoden, men det er ikke afgørende, at man som deltager har erfaring med det. Principelt kan alle aktiviteter være lige vigtige for deltagerne.

Åben og Rolig hviler på teorien om Emancipatorisk Socialiseret Transformation (EST).

Find mere information om Åben og Rolig på

åbenogrolig.dk

I PRAKSIS

Åben og Rolig til voksne tilbydes i kommuner, via forsikringsselskaber og til virksomheder.

I kommuner findes Åben og Rolig for Unge også i samarbejder med ungdomsuddannelser.

KURSER

Åben og Rolig kursusforløb ledes af en certificeret psykolog og er kernen i stressbehandlingsforløbene.

Her mødes man i grupper af 10-16 personer ugentligt eller hver 14. dag.

Dertil kan hver enkelt deltager få personlige samtaler med psykologen.

ONLINE

Åben og Rolig Online har fokus på at sænke stress i hverdagen og styrke mental sundhed og livsglæde.

Kurset kan tages selvstændigt eller som en del af et gruppekursus.

Onlinekurset er et struktureret forløb med meditationer, videnskabelige input, personlige refleksioner og andre værktøjer.

Denne oversigt giver en kort introduktion til Åben og Rolig Online for kommuner og regioner.

 

Se mere her

APP

Appen Åben og Rolig indeholder meditationer og videoer om metoden.

Fonden Mental Sundhed tilbyder appen gratis for alle.

Download appen i Appstore eller Google Play. Søg på ordet ‘åben’.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top