skip to Main Content

Fondens bestyrelse er udpeget i henhold til vedtægtens bestemmelser, og bestyrelsen er uafhængig.
Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden, hvori bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne om god ledelse fra Komitéen for god Fondsledelse. Forretningsordenen revideres årligt.

Lars Wallberg

Formand for bestyrelsen,
Fonden Mental Sundhed

Administrerende direktør i Velliv Foreningen.

Erfaring med almennyttige indsatser, medlemsfordele i store organisationer og med strategiske og økonomiske aspekter af samarbejder mellem almennyttige fonde, forskere og praksis.

Tine Curtis

Bestyrelsesmedlem,
Fonden Mental Sundhed

Leder af Center for Forebyggelse i Praksis, KL. Forskningschef, Aalborg Kommune.

Adjungeret professor, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.
Faglig ekspert i Fonden Mental Sundhed i forhold til offentlig skalering og samarbejde med danske kommuner.

Anne Mette Fugleholm

Bestyrelsesmedlem,
Fonden Mental Sundhed

(Beskrivelse kommer)

Anne Maj Nielsen

Bestyrelsesmedlem,
Fonden Mental Sundhed

Lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet.

Ekspert i børn, unge og uddannelsesliv. Forsker i indsatser for børn og unge og deres mentale sundhed, herunder på skoleområdet og i uddannelseslivet. Fokus på udvikling af skandinaviske samarbejder på ungeområdet.

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Bestyrelsesmedlem,
Fonden Mental Sundhed

Professor, Copenhagen Business School.

Ekspert i bæredygtige forretningsmodeller, virksomheders samfundsansvar og sociale investeringer/pay-for-success (PFS) programmer med private og offentlige aktører.

Timothy Charles Skinner

Bestyrelsesmedlem,
Fonden Mental Sundhed

Professor i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet.

Ekspert i mental sundhed og diabetes, herunder forebyggende indsatser ved diabetes distress og mentale følgesygdomme ved sygdom.
Fokus på udvikling af internationale samarbejder.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

NYHEDSMAIL

Hold dig opdateret om Fonden Mental Sundheds aktuelle projekter, kurser og arrangementer.

Vi udsender nyhedsmail cirka fire gange om året.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.

Back To Top