skip to Main Content

ERHVERV

Fonden Mental Sundheds erhvervsrettede område vil i samarbejde med arbejdspladser og forsikringsselskaber skabe og vedligeholde bæredygtige arbejdsforhold og bidrage til gode arbejdesliv.

Arbejdet er for de fleste en essentiel del af hverdagslivet. Det har for mange mennesker stor betydning for den måde, man forstår sig selv på, oplever en meningsfuld dagligdag og har vigtige muligheder for at bidrage positivt til fællesskabet, både på den enkelte arbejdsplads og til samfundet som helhed.

ARBEJDSMILJØINDSATSER

Men det er svært på danske arbejdspladser at vide, hvilke løsninger der virker hvornår, og hvordan der konkret og lokalt kan skabes bæredygtige arbejdsforhold og gode arbejdsliv. Erhvervsområdet arbejder derfor med at bringe viden, værktøjer og konkrete arbejdsmiljøindsatser ind på de danske arbejdspladser gennem bl.a. kurser for ledere og medarbejdere, workshops, erhvervspsykologisk rådgivning og kompetenceudvikling af fagfolk.

Gennem tæt samarbejde med forsikringsselskaber udbreder vi også forskningsbaserede indsatser, så medarbejdere og ledere får adgang til virksomme kursusforløb gennem deres forsikringsordninger.

FORSKNING OG FORMIDLING

Erhvervsområdet bidrager endvidere gennem forskningsformidling til den offentlige og politiske debat om arbejdsliv, stress og arbejdsmiljøindsatser m.v.
Altid med det klare sigte at få opprioriteret bæredygtige arbejdsforhold og arbejdsliv.

Kontakt: Du er velkommen til at kontakte direktør for Erhverv,
Yun Ladegaard
yla@fondenmentalsundhed.dk
20 76 21 06

STRESS OG ARBEJDSLIV

Danske arbejdspladser har en aktuel og stigende udfordring i stress og stressrelaterede sygemeldinger. Det er opstået blandt andet som en konsekvens af et arbejdsmarked under kontinuerlig forandring og pres og i en arbejdskultur med flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv.

Erhvervsområdet i Fonden Mental Sundhed adresserer dette ved at tilbyde konkrete forskningsbaserede indsatser, kurser, oplæg og værktøjer til arbejdspladser.

BÆREDYGTIGE RAMMER

Fokus ligger på at styrke viden og handlekraft hos både den enkelte leder og medarbejder, i kollegagruppen og i organisationen som helhed.

De fleste danskere er forsikrede. Erhvervsområdet i Fonden Mental Sundhed sikrer via stærke samarbejder med forsikringsselskaber flest mulige ledere og medarbejdere adgang til virksomme indsatser via de finansierede forsikringsordninger. Vi arbejder samtidig med udvikling af samfinansieringsmodeller, hvor kommuner, forsikringsselskaber og andre aktører deler udgifter til indsatserne.

SAMARBEJDE

Fonden Mental Sundhed samarbejder med fonde, forsikringsselskaber, virksomheder, kommuner og en række politiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter samt forskere fra universiteter og erhvervsrettede forskningsinstitutioner.

Vores bidrag til disse samarbejder er forskningsbaseret. Det lige fra kortlægning til udvikling, justering, implementering, evaluering og skallering samt formidling af viden om erhvervsrettede indsatser, som kan styrke et sundt, sikkert og for alle parter givende arbejdsmiljø.

BÆREDYGTIG LEDELSE

Mental styrke, ledelseskompetence og stressforebyggelse

På kurset udforskes og trænes metoder, som styrker ledelseskompetence, overblik, arbejdsevne og koncentration, og som forebygger stress hos lederen.
Gennem erhvervspsykologisk viden om stressforebyggelse og trivselsfremme på arbejdspladsen, klædes lederen yderligere på til at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Lederen får på kurset rum til at udvikle sit personlige lederskab.

Kurset varer 5 uger med 2,5 time per uge i en ledergruppe, typisk etableret på tværs af arbejdspladser og med erhvervspsykolog som kursusleder.
Efter 3 måneder inviteres til et opfølgende møde for at sikre forankring.

Der er også mulighed for personlig erhvervspsykologisk sparring.
Lederen får adgang til videomaterialer og app, som understøtter lederensforløb og træning på egen hånd i kursets metoder.

BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV

Styrket trivsel, handlekraft og stressforebyggelse

På kurset udforskes og trænes metoder, som styrker den enkeltes trivsel, overblik, arbejdsevne og koncentration, og som forebygger stress.

Den enkelte medarbejdere vil opnå øget handlekraft og robusthed over for oplevede udfordringer.

Kurset varer 5 uger med 2,5 time per uge i en gruppe på 10-16 deltagere, typisk etableret på tværs af arbejdspladser og med erhvervspsykolog som kursusleder.

Der er tilbud om en times erhvervspsykologisk sparring og adgang til videomaterialer og app, som understøtter medarbejderens forløb og træning på egen hånd i kursets metoder.

ÅBEN OG ROLIG FOR MEDARBEJDERE & LEDERE

Styrket trivsel ved tegn på stress

På kurset anvendes og trænes metoder, der reducerer stress og styrker mental sundhed og personlige ressourcer og handlekraft i forhold til udfordringer i arbejdslivet såvel som privat.

Et forskningsbaseret 9-ugers kursus à 3 timer per uge i en gruppe typisk bestående af deltagere på tværs af arbejdspladser (og ikke med ledere og medarbejdere fra samme arbejdsplads), samt tilbud om 2 timers personlig erhvervspsykologisk sparring.

Deltagere får også adgang til en online- og appbaserede øvelser, som understøtter forløbet og træning på egen hånd i kursets metoder.

FORSIKRING

Åben og Rolig forløb tilbydes også gennem forsikringsselskaberne PFA og Top Danmark.

Henvend dig til dit forsikringsselskab, hvis du er interesseret i et forløb.

ÅBEN OG ROLIG ARBEJDSLIV

Et onlinekursus, som tages i eget tempo. Fokus er at sænke stress i hverdagen og styrke mental sundhed og livsglæde uanset om du er leder eller medarbejder.

Åben og Rolig Arbejdsliv er et struktureret forløb med meditationer, videnskabelige input, samt viden og værktøjer til at fremme trivsel i arbejdet og privat.

Kurset indeholder også erhvervspsykologisk viden og værktøjer om bl.a. samarbejde, indflydelse, forandringer, sygefravær og ledelse.

Denne oversigt giver en introduktion til Åben og Rolig Arbejdsliv.

ANDRE TILTAG

Foredrag og workshops til arbejdspladser om styrkelse af trivsel og mentale ressourcer, produktivitet og forebyggelse af stress.
Herunder også fokus på strategisk arbejdsmiljøindsats og ledelsesudvikling.

  • Erhvervspsykologisk telefonrådgivning til både medarbejdere og ledere.
  • Udvikling af arbejdspladsrettede værktøjer til at understøtte tilbagevenden til arbejdet og fastholdelse efter længerevarende sygemeldinger.

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-2021

Udvikling og implementering af kurser til medarbejdere og ledere, der er ansatte på arbejdspladser beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kurserne styrker mental sundhed og forebygger stress.

Udforskning af Samfinansieringsmodel

Udforskning af en samfinancieringsmodel, hvor forsikringsselskab, arbejdsplads og kommune i fremtiden kan samfinansiere forebyggende tiltag.

Projekt Styrk Trivsel – Forebyg Stress

Projekt Styrk Trivsel – Forebyg Stress er finansieret af Foreningen Velliv 2020-2021. Projektet rummer udvikling og afprøvning af en række indsatser, herunder stressforebyggende kurser til ledere og medarbejdere, workshops til små og mellemstore virksomheder, erhvervspsykologisk telefonrådgivning til medarbejdere og ledere, forskningsbaserede onlinekurser, udvikling af vejledninger om genoptrapning af arbejde efter sygemelding og videomaterialer, som kan bruges i det forebyggende arbejdsmiljø arbejde.

BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top