skip to Main Content

HVEM ER VI?

Fonden Mental Sundhed drives og rådgives af praktikere og forskere inden for mental sundhed med kompetencer inden for blandt andet psykologi, folkesundhed og sociale investeringer.

Fonden blev stiftet d. 12. maj 2020. Velliv Foreningen har doneret stiftelseskapitalen.

MEDARBEJDERE

Fondens medarbejdere er et stærkt team af studerende, færdiguddannede, forskere og specialister inden for Fondens arbejdsfelt. Vi holder centralt til i København, men medarbejderne bor i flere dele af landet og hjælper overalt i Danmark med at etablere, vedligeholde eller forske i de mange indsatser, som Fonden er engageret i. Medarbejderne arbejder samlet, men flere er også særligt tilknyttet ét af vores fokusområder.

SE MERE

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Fonden Mental Sundhed rummer akademisk tyngde og praksistilknytning, kernekompetencer i psykologi, folkesundhed og sociale investeringer, ekspertise i immaterielle rettigheder samt i økonomisk strategi og strategisk styring.

SE MERE

LEDELSEN

Fonden Mental Sundhed har fem fokusområder. Områderne afspejler fem vigtige aspekter af mental sundhedsfremme: Kommuner, Erhverv, Børn og Unge, Naturen samt Aldring.

SE MERE

ADVISORY BOARD

Fonden Mental Sundhed vejledes af et Advisory Board med forskere og ledende aktører inden for mental sundhed, forebyggelse og innovative udviklinger på dette område.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE
Back To Top