skip to Main Content

Christian Gaden Jensen

Administrerende direktør

Administrerende direktør, cand.psych., ph.d. i sundhedspsykologi.

Christian er øverste leder i Fonden Mental Sundhed. Hans vigtigste visioner er at sikre et fagligt og etisk højt og forskningsbaseret niveau i Fondens arbejde, at skabe et bæredygtigt grundlag for Fondens virke og bidrag til samfundet, samt at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne.

Siden 2010 har Christian arbejdet med forskningsbaseret mental sundhedsfremme i danske kommuner og regioner og ledet to andre virksomheder. Han er hovedudvikler af Åben og Rolig-tilgangen, psykolog, ph.d. i sundhedspsykologi og tidligere ansat lektor i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet. I dag helliger han sig ledelsen af Fonden, og den strategiske udvikling af Fondens almennyttige potentialer.

Christian publicerer samtidigt fortsat videnskabeligt og internationalt om mental sundhed og bevidsthed, deltager i den danske debat og bidrager med foredrag og undervisning inden for eksempelvis sundhedssystemet.

Se Christians cv

Yun Ladegaard

Direktør for Erhverv og Økonomi

Direktør for området Erhverv, cand.psych., ph.d.

Yun leder erhvervsområdet i Fonden Mental Sundhed med fokus på at styrke gode, værdige og indholdsrige arbejdsliv for både medarbejdere og ledere ud fra det perspektiv, at udfordringer i arbejdsmiljøet skal løses med viden, mod og tillid på arbejdspladsen og adgang til kvalificeret hjælp.

Yun arbejder til dagligt med forskningsbaseret udvikling af stressforebyggelsesprogrammer til ledere og medarbejdere. Hun har forsket i arbejdsrelateret stress, forebyggelse af stress på arbejdspladsen og den gode tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

Yun har udgivet en række publikationer og bidraget som ekspertmedlem i udvalg og tænketanke, eksempelvis AC Ekspertpanel om Psykosocialt Arbejdsmiljø, Ledernes Tænketank om Stress og Københavns Universitets Tænketank for Stress og Studietrivsel. Yun er initiativtager og medstifter af Stresskonferencen og Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Yun Ladegaard er ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet.

Se Yuns cv

Rikke Plougsbæk

Områdeleder Kommuner

Implementeringsleder med fokus på kommuneområdet, cand.psych.aut.

Rikke leder de kommunale samarbejder i Fonden Mental Sundhed, herunder etablering, drift og kvalitetssikring af indsatserne. Rikke har arbejdet med projektledelse og fremme af mental sundhed siden 2003, herunder i Psykiatrifonden og senest i Stressklinikken i Københavns Kommune (nu Center for Mental Sundhed), hvor hun har deltaget i processen omkring implementering af stresstilbuddet Åben og Rolig.

Centralt i Rikkes arbejder står en kvalificeret brobygning mellem forskning og praksis, hvor både forskningens og praksisfeltets viden bruges til at udvikle og forbedre indsatser, så de kommer til gavn netop dér, hvor de gør en forskel: Blandt mennesker, i det levede liv.

Se Rikkes cv

Freja Filine Petersen

Områdeleder Børn og unge

Leder for området Børn og Unge, cand.pæd.pæd.psyk., ph.d.-stipendiat.

Freja Filine leder Fonden Mental Sundheds Børn og Unge-område med fokus på børn og unges mentale sundhed og oplevelser af stress og angst i deres hverdagsliv. Børn og Unge-området samarbejder om større indsatser med blandt andet Københavns Kommune samt Aalborg Kommune.

Freja Filine bidrager til den offentlige og politiske debat på børn og unge-området som ekspertmedlem i forskellige organisationer, f.eks. hos Børns Vilkår, og ved udgivelse af en række forskningsbaserede rapporter om unges trivsel samt bogen ”Kort & Godt om Unge og Stress” fra Dansk Psykologisk Forlag.

Freja Filine Petersen er ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og Fonden Mental Sundhed samt uddannet cand.pæd.pæd.psych. ved Aarhus Universitet. Hun er endvidere uddannet Prof.BA i Pædagogik, Prof. BA i Psykomotorik og Afspændingspædagogik samt Marte Meo familierådgiver.

Se Frejas cv

Dorthe Djernis

Områdeleder Natur

Leder for området Naturen, cand.psych.aut., ph.d.

Dorthe leder Fonden Mental Sundheds naturområde med fokus på forebyggelse, behandling og forskning i naturbaseret mental sundhedsfremme og på naturs betydning for mental sundhed.

Dorthe arbejder med naturen som ressource i fremme af kreativitet, personlig udvikling og trivsel, og i behandling af f.eks. PTSD og stress. Hun er ansvarlig for udvikling og behandling i naturbaserede programmer, samt for undervisning, supervision og forskningsbaseret udvikling på området. Naturområdet rummer programudvikling, kompetenceudvikling, samt bæredygtig implementering.

Dorthe Djernis er ph.d. i naturbaseret mindfulness fra Københavns Universitet.

Se Dorthes cv

KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

NYHEDSMAIL

Hold dig opdateret om Fonden Mental Sundheds aktuelle projekter, kurser og arrangementer.

Vi udsender nyhedsmail cirka fire gange om året.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.

Back To Top