skip to Main Content

NATUREN

Fonden Mental Sundhed ønsker at bringe naturens store potentiale for sundhed mere i spil til gavn for alle. Naturen er vores grobund og skal kunne bruges af alle til trivsel og naturlig vækst. For at reducere stress og genfinde arbejdsglæden. Og for at opleve det dybe fællesskab, vi alle er en del af.

SAMSPIL

I et tæt samspil mellem forskning og praksis, og i partnerskaber med offentlige og private aktører, vil vi udvikle naturbaserede programmer af høj kvalitet og tilbyde kompetenceudvikling af fagfolk. Vi vil styrke netværk og brede samarbejder og dokumentere effekter af naturbaserede tiltag. Vi vil bidrage til at skabe et solidt grundlag for prioritering og udbredelse af tiltag, hvor naturen indgår.

KLIMA

Bæredygtighed er et pejlemærke for Fonden Mental Sundhed. Vi vil bidrage til klimabevidsthed gennem mere og bedre kontakt til naturen, samt med specifikke løft til klimarelaterede indsatser.

Kontakt: Du velkommen til at kontakte til leder for området Naturen,
Dorthe Djernis
ddj@fondenmentalsundhed.dk
53 73 30 77

NATUR OG SAMFUND

Urbaniseringen medfører, at mennesker oftest befinder sig i bymiljøer med en lav grad af kontakt til grønne områder og naturen. Det sænker vores mentale kapacitet og vores fysiologiske sundhed, og det ændrer vores sociale levemåder. Afstanden til grønne områder og natur er i forskningen vist at have betydning for vores samlede helbred.

Mere og bedre kontakt med natur, blot ved indendørs planter eller udsigt til træer, eller ved ophold i den vilde natur, gavner den mentale, fysiske og sociale sundhed. Koncentrationsevnen vokser i naturen, stressniveauet falder, beslutningskraften slår rødder, kreativiteten blomstrer og empatien og den generel trivsel næres.

NATURBASEREDE TILTAG

En opprioritering af naturen kan, som viden allerede viser, medvirke til samfundsændringer. Både lokalt og globalt, og til gavn for både mennesker og miljø. Der er en stigende samfundsmæssig bevidsthed om naturens potentialer og en stigende parathed til at bruge naturen i sundhedsfremme.

Offentlige og private aktører undersøger og gennemfører netop i denne tid en række naturbaserede tiltag. For at udbrede naturbaserede indsatser har beslutningstagere dog brug for mere systematisk dokumentation og evidens, så samfundet kan investere i både brugbare og bæredygtige løsninger.

SAMARBEJDSFORMER

Fonden Mental Sundhed prioriterer tværfaglig netværksdannelse og åbne samarbejder, også på naturområdet.
Det er vigtigt at støtte feltets udvikling og gøde grobunden for relevant forskning og anvendelig dokumentation af konkrete naturbaserede tiltag.

Vi har derfor en bred vifte af samarbejdsrelationer og prioriterer samspil og deling af viden mellem vores naturprojekter.

FORENINGER

Vi samarbejder med foreninger, såsom Naturvejledning Danmark, en forening for bl.a. danske naturvejledere, som besidder vigtige kompetencer og roller i udviklingen af naturtiltag.

FORSKNING

Forskningsmæssigt samarbejder vi blandt andet med Aalborg Universitet, BUILD om naturtiltag i arbejdslivet.

KOMMUNALT

Kommunalt indgår vi i arbejdet omkring Åben og Rolig-kurset anvendt i naturen og om nye måder at anvende naturen i mental sundhedsfremme.

REGIONALT

Regionalt samarbejder vi med blandt andet FIERS, Region Sjælland om konkrete forebyggende tiltag, og med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden om udvikling, dokumentation og evaluering af naturtiltag.

NATURRETTEDE TILTAG

EFTERUDDANNELSE I NATURBASERET TERAPI

FOR PSYKOLOGER OG PSYKOTERAPEUTER

Fonden Mental Sundhed udbyder i august 2021 en ny 1-årig efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter, der ønsker at udvide deres faglige viden og værktøjskasse inden for naturbaserede i arbejdet med udvikling og heling.

Efteruddannelsen i naturterapi forløber næste gang i April – November 2023. Se mere her

Se en video om efteruddannelsen her

PROGRAMUDVIKLING

NATURBASERET FOREBYGGELSE OG BEHANDLING

Fonden Mental Sundhed har som målsætning, i samarbejde med både offentlige og private aktører, at bidrage til udviklingen af en bred vifte af konkrete naturbaserede forebyggelses- og behandlingsprogrammer, der hviler på evidens og systematisk, faglig udvikling af praksis i de konkrete kontekster, hvor programmerne skal bruges.

Det gælder blandt andet et etableret samarbejde med Region Sjælland, Fonden FIERS, hvor et konkret naturinkluderende program for mænd 50+ er under udvikling.

Naturen

Ind i arbejdslivet

Brugen af en nærliggende natur til at læse og studere i, til at tale i telefon eller til en walk-and-talk med kolleger kan fremme både sundhed, kreativitet og arbejdsglæde. Forskning viser, at selv mere komplekse opgaver med fordel kan foregå udendørs, hvis faciliteterne er til stede.

Vi arbejder i Fonden Mental Sundhed sammen med Aalborg Universitet, BUILD om med tiltag, der fremmer integrationen af natur i arbejdslivet – og som samtidig udvikler kompetencer til at opbygge innovative og bæredygtige arbejdsformer generelt.

Vi søger i øjeblikket virksomheder, der ønsker at medvirke.

NATURTERAPI OG FORDYBELSESDAGE

FOR GRUPPER AF PROFESSIONELLE

For arbejdspladser eller andre, der samler en gruppe af professionelle, tilbyder vi fordybelsesdage med meditation i naturen, og dage med introduktion til naturterapi kombineret med afprøvning af udvalgte øvelser.

Læs mere her

BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top