skip to Main Content

PERSONDATAPOLITIK HOS FONDEN MENTAL SUNDHED

Fonden Mental Sundhed behandler personoplysninger som led i vores almennyttige og forskningsbaserede aktiviteter. Med ’behandling’ menes her alle former for håndtering af persondata: Indsamling, behandling, anvendelse, evt. videregivelse, sletning osv.

Som dataansvarlige tilstræber vi, at alle berørte føler sig trygge ved vores behandling af personoplysninger, der foretages i henhold til denne persondatapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for Fonden Mental Sundheds aktiviteter eller de services, du ønsker. Vi vil altså kunne indhente persondata, hvis det er relevant for dine aktiviteter i relation til Fonden Mental Sundhed, eksempelvis hvis du deltager i en af vores undersøgelser, kurser eller er tilmeldt nyhedsbrevet.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil (for eksempel forbindelse med opbevaring af bilag til regnskaber, samtykkeerklæringer til forskning mv.), eller så længe det er relevant for formålet, der lå til grund for dataindsamlingen.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage en service fra os eller købe et produkt, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services, produkter eller andre ydelser.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.

Fonden Mental Sundhed indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev eller ønsker opfølgende orienteringer om f.eks. ydelser eller kurser
  • Deltager på et kursus, herunder både sundheds- og stresskurser samt undervisningsforløb

Fonden Mental Sundhed behandler både almindelige personoplysninger (identifikations- og kontaktoplysninger) og særlige personoplysninger (såsom CPR og andre helbredsmæssige samt sociale forhold), afhængig af den pågældende aktivitet. Vi behandler dog altid kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, herunder oplysninger, der ligger til grund for eksempelvis en mere sundhedsfagligt målrettet tilrettelægning af aktiviteter, såsom behandlingsforløb eller forskningsprojekter, tilpasset de pågældende formål og involverede personer og sundhedsaspekter.

Grundlaget for Fonden Mental Sundheds behandling af personoplysninger er enten lovgivning eller samtykke. Fonden anvender ikke personoplysninger til andre formål end dem, de indsamles til.

Dataansvarlig

Fonden Mental Sundhed er dataansvarlig for indsamling, behandling, evt. videregivelse og anvendelse af dine personoplysninger på www.fondenmentalsundhed.dk

Vores kontaktoplysninger er:

Fonden Mental Sundhed
CVR-nr.: 41516178
Emil Holms Kanal 14
2300 København S
info@fondenmentalsundhed.dk

Behandlingsgrundlag og formål

Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du ønsker.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, sender vi til din e-mailadresse vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Dine data til nyhedsbrevet slettes, når du afmelder dig nyhedsbrevet.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Data om dig og din brug af websitet videregives aldrig til f.eks. annonceringsformål eller tredjeparter med kommercielle formål. Tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vegne af Fonden Mental Sundhed og må ikke anvende dem til egne formål. Vi kan videregive oplysninger til tredjeparter, såfremt det er et led i optimering af hjemmesiden eller vores almennyttige services i Fonden Mental Sundhed.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi kan overlade personoplysninger til administrative leverandører af IT-systemer, der behandler personoplysninger på vores vegne. Det gælder f.eks. i forbindelse med systemer til opbevaring og anden håndtering af personoplysninger, udsendelse af nyhedsbreve og drift af fondens hjemmeside. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler (GDPR) om beskyttelse af dine personoplysninger.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR, persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi kan overlade personoplysninger til administrative leverandører af IT-systemer, der behandler personoplysninger på vores vegne. Det gælder f.eks. i forbindelse med systemer til opbevaring og anden håndtering af personoplysninger, udsendelse af nyhedsbreve og drift af fondens hjemmeside. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler (GDPR) om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Her kan du eksempelvis rette henvendelse til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til info@fondenmentalsundhed.dk

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@fondenmentalsundhed.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Cookies på hjemmesiden

Vi anvender cookies på vores hjemmeside for at huske indstillingerne i den besøgende browser og forbedre brugeroplevelsen. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Opdatering af persondatapolitikken

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre så præcis en information som muligt samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning.

Spørgsmål og kontakt

Ved spørgsmål til vores persondatapolitik eller vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på info@fondenmentalsundhed.dk.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

NYHEDSMAIL

Hold dig opdateret om Fonden Mental Sundheds aktuelle projekter, kurser og arrangementer.

Vi udsender nyhedsmail cirka fire gange om året.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.

Back To Top