skip to Main Content

For psykologer og psykoterapeuter

Efteruddannelse i naturterapi

Vil du lære at planlægge og gennemføre terapeutisk arbejde og rehabiliteringsforløb i og med naturen?

Fonden Mental Sundhed udbyder en 1-årig efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter med interesse for det naturterapeutiske område.

Uddannelsen giver en basis for det terapeutiske arbejde i naturen som indgang til udvikling og heling. Vi arbejder med nærvær i naturen, med fokus på kroppen, sindet, relationer og eksistentielle terapeutiske temaer.

Du vil komme til at arbejde med fordybelse i egne personlige oplevelser og processer i naturen, og med at omsætte det til dit eget professionelle virke.

Forskning, teori og praksis

Uddannelsens indhold

Du introduceres til nyeste forskning, teori og eksempler fra praksis inden for eksempelvis:

 • Naturbaseret terapi
 • Naturens betydning for menneskers sundhed
 • Forskellige målgrupper for naturterapi
 • Værktøjer og øvelser i og med naturen

 

Gennem øvelser og refleksion vil du udvikle kompetencer til:

 • At planlægge og udføre terapi med forskellige målgrupper
 • At guide modtagende og aktivt nærvær i naturen
 • At vurdere anvendelsen af forskellige typer natur

Øvelser og refleksion

Form og omfang

Undervisningen er en blanding af teori, praksis, øvelser og refleksion. Hvert af de 5 moduler indeholder:

 • Onlinesession (ca. 60 min.): Inspiration, teori og praksiseksempler ift. modulets tema.
 • Webinar (ca. 90 min.): Teori, introduktion til praksis, gruppearbejde og dialog
 • Internater i naturen (2 dage): Veksling mellem oplevelsesorientering, refleksion, teori og metodetræningindividuelt, parvis og i grupper.
 • Gruppemøder (ca. 4 timer): Deltagerne arrangerer selv øvelsesmøder.
 • Webinar (ca. 90 min.): Opfølgning på modulet – spørgsmål, svar og refleksioner.

Uddannelsen er samlet på 190 timer med frivillig overnatning i naturen (egentid i naturen). Uden overnatning i naturen i alt 130 timer.

Hertil kommer tid til at sætte sig ind i litteraturen, integration af metoderne i egen praksis, samt egenterapi (6 timer) og evt. certificering.

OBS: Vær opmærksom på, at enkelte elementer i uddannelsen vil foregå på engelsk.

Undervisere

Akademisk tyngde og praksiserfaring

Dorthe Djernis

Psykolog, specialist i klinisk psykologi, ph.d. i naturbaseret mindfulness og meditationslærer. Hun har arbejdet med naturbaseret behandling siden 2012, primært ved Københavns Universitet, som behandlingsansvarlig i terapihaven Nacadia®.

Eva Skytte

Miljøbiolog, psyko- og naturterapeut, naturvejle- der. Har arbejdet med formidling, undervisning og personlig udvikling i naturen bl.a i Dansk Skovfor- ening, for Naturvejlederordningen og som senior- rådgiver for Red Barnets natursociale indsatser.

Christian Gaden Jensen

Psykolog, ph.d. og tidl. lektor ved Københavns universitet. Grundlægger og CEO i Fonden Mental Sundhed og hovedarkitekt bag det meditationsinkluderende, stressforebyggende program Åben og Rolig.

Peter Berliner

Psykolog med bred klinisk erfaring med bl.a. grupper. Tidl. lektor på Københavns universitet, nu professor på Grønlands Universitet, og aktiv i Community forskning i Mexico, Danmark og Grøn- land.

Adriana Candell

Psykolog, adjunkt og en af de førende eksperter i økoterapi i USA. Adriana er grundlægger af The Earthbody Institute, der certificerer terapeuter og holder workshops i økoterapi, naturmeditation og bevægelse i naturen.

Lea Neuberg

Fysioterapeut med en diplomuddannelse i ernæring og sundhed og en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Lea underviser og forsker på UC syd i bl.a. naturinterventioner, særligt 72-timers interventioner er i fokus.

Charlotte Sandros

Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, primært på et eksistentielt psykologisk grundlag. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top