skip to Main Content

For psykologer og psykoterapeuter

Efteruddannelse i naturterapi

Vil du lære at planlægge og gennemføre terapeutisk arbejde og rehabiliteringsforløb i og med naturen?

Fonden Mental Sundhed udbyder en 1-årig efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter med interesse for det naturterapeutiske område.

Uddannelsen giver en basis for det terapeutiske arbejde i naturen som indgang til udvikling og heling. Vi arbejder med nærvær i naturen, med fokus på kroppen, sindet, relationer og eksistentielle terapeutiske temaer.

Du vil komme til at arbejde med fordybelse i egne personlige oplevelser og processer i naturen, og med at omsætte det til dit eget professionelle virke.

Forskning, teori og praksis

Uddannelsens indhold

Gennem øvelser og refleksion vil du udvikle kompetencer til at planlægge og udføre terapi med forskellige målgrupper.

Du introduceres desuden til nyeste forskning, teori og eksempler fra praksis inden for eksempelvis:

  • Naturbaseret terapi
  • Naturens betydning for menneskers sundhed
  • Forskellige målgrupper for naturterapi
  • Værktøjer og øvelser i og med naturen

Interesse og kontakt

Holdstart juni 2023

Nyt hold starter 8. juni 2023. Læs mere her

Undervisere

Akademisk tyngde og praksiserfaring

Dorthe Djernis

Psykolog, specialist i klinisk psykologi, ph.d. i naturbaseret mindfulness og meditationslærer. Hun har arbejdet med naturbaseret behandling siden 2012, primært ved Københavns Universitet, som behandlingsansvarlig i terapihaven Nacadia®.

Eva Skytte

Miljøbiolog, psyko- og naturterapeut, naturvejle- der. Har arbejdet med formidling, undervisning og personlig udvikling i naturen bl.a i Dansk Skovfor- ening, for Naturvejlederordningen og som senior- rådgiver for Red Barnets natursociale indsatser.

Christian Gaden Jensen

Psykolog, ph.d. og tidl. lektor ved Københavns universitet. Grundlægger og CEO i Fonden Mental Sundhed og hovedarkitekt bag det meditationsinkluderende, stressforebyggende program Åben og Rolig.

Peter Berliner

Psykolog med bred klinisk erfaring med bl.a. grupper. Tidl. lektor på Københavns universitet, nu professor på Grønlands Universitet, og aktiv i Community forskning i Mexico, Danmark og Grøn- land.

Adriana Candell

Psykolog, adjunkt og en af de førende eksperter i økoterapi i USA. Adriana er grundlægger af The Earthbody Institute, der certificerer terapeuter og holder workshops i økoterapi, naturmeditation og bevægelse i naturen.

Lea Neuberg

Fysioterapeut med en diplomuddannelse i ernæring og sundhed og en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Lea underviser og forsker på UC syd i bl.a. naturinterventioner, særligt 72-timers interventioner er i fokus.

Charlotte Sandros

Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, primært på et eksistentielt psykologisk grundlag. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top