skip to Main Content

Dagskursus

Professionel Egenomsorg

Lær bæredygtige metoder til øget trivsel til glæde for dig og de professionelle relationer, du indgår i.

At være omsorgsgiver er et emotionelt krævende arbejde. Som professionelle kan vi i tilspidsede situationer risikere at miste overblikket og handle automatisk, fx i konflikter eller andre stressende situationer. Det kan resultere i, at vi ikke får håndteret situationen, sådan som vi ønsker det.

Andelen af professionelle i omsorgsarbejde – fx pædagoger, lærere og sygeplejersker – der oplever stress, er større end for mange andre faggrupper.

Øvelser og refleksion

På dette kursus får du

  • Erfaring med begrebet Professionel Egenomsorg og grundlæggende psykologisk viden om stress og belastning
  • Mulighed for at arbejde med og undersøge professionel egenomsorg på en måde, så det passer til behovet i din konkrete arbejdssituation, til dig og dit arbejdsliv.
  • Erfaring med forskellige øvelser og teknikker.
  • Mulighed for refleksion over din egen praksis til glæde for dig og de professionelle fællesskaber, du er en del af.

Kurset tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, der undersøgte professionel egenomsorg i otte forskellige daginstitutioner.

Når vi hjælper andre

Omsorg og nærvær

Professionelles trivsel smitter af på fx børns eller patienters trivsel, ligesom det kan påvirke vores evne til at være omsorgsfuldt nærværende i vores arbejde.

Men hvordan kan man være omsorgsfuld og nærværende i professionelle relationer i pressede situationer på en bærerdygtig måde?

Hvordan kan du bevare energien og overblikket, uden at føle dig udmattet efter?

Undervisere

Freja Filine Petersen, Ph.d. og leder af området Børn og Unge i Fonden Mental Sundhed. Hun har udviklet  det forskningsprojekt, som kurset her tager afsæt i. Derudover er hun uddannet Prof.BA i Pædagogik, Prof. BA i Psykomotorik og Afspændingspædagogik samt Marte Meo familierådgiver.

Yun Ladegaard, Psykolog, Ph.d og Leder af Erhvervsområdet i Fonden Mental Sundhed. Hun arbejder til dagligt med forskningsbaseret udvikling af stressforebyggelsesprogrammer til ledere og medarbejdere. Hun har forsket i arbejdsrelateret stress, psykiske arbejdsskader, forebyggelse af stress på arbejdspladsen og den gode tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

Freja Filine Petersen
Yun Ladegaard

Praktisk

Dato
Torsdag den 8. september 2022

Tidsrum
10.00 – 16.00

Pris
2800 kr. ekskl. moms.

Sted
Kurset foregår centralt i København.

Tilmeldte deltagere får tilsendt adresse forud for kursusstart.

Prisen inkluderer forplejning hele dagen.

Tilmelding

Send en mail til info@fondenmentalsundhed.dk, skriv Professionel Egenomsorg i emnefeltet.

Der er et begrænset antal pladser, tilmelding senest 25. august 2022.

Find her generelle tilmeldings- og betalingsvilkår.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top