skip to Main Content
FORSKNING OG EVALUERING

I Fonden Mental Sundhed baserer vi vores arbejde og indsatser på forskningsbaserede evalueringer, der danner grundlag for kontinuerlig udvikling og forbedring af indsatserne.

I forbindelse med Åben og Rolig-forløb undersøges blandt andet ændringer i deltageres selvoplevede stress- og depressionsgrad, arbejdsmarkedstilknytning, livskvalitet og tilfredshed med forløbene.

Denne rapport sammenfatter 20 udgivne evalueringsrapporter om Åben og Rolig-standard fra årene 2015-2020.

INDSATSKATALOG 2021-2022

Fonden Mental Sundhed arbejder inden for fem områder: Kommuner, Erhverv, Børn og Unge, Naturen samt Aldring.

Dette katalog giver en oversigt over de forskellige indsatser, vi arbejder med inden for hvert område.

ÅBEN OG ROLIG ONLINE 2021

Åben og Rolig Online er et onlinekursus, der styrker trivsel og forebygger stress.

Efter halvandet års samarbejde med Telepsykiatrisk Center ved Region Syd den første store evalueringsrapport af Åben og Rolig Online.
Resultaterne i den sidste pilottest af 286 deltagere viste signifikante, mellemstore forbedringer af stress, livskvalitet og symptomer på depression. Fem kvalitative brugertests bidrog før dette til vigtige forbedringer af de to endelige Åben og Rolig Online-kurser, til hhv. medarbejdere samt borgere.

Se rapporten her

ÅBEN OG ROLIG ONLINE 2021

Åben og Rolig Online er et onlinekursus, der styrker trivsel og forebygger stress.

Denne oversigt giver en kort introduktion Åben og Rolig Online.

 

Skal du deltage i Åben og Rolig Online?
Se mere her

ÅBEN OG ROLIG ARBEJDSLIV 2021

Åben og Rolig Arbejdsliv er et fleksibelt onlinekursus for medarbejdere og ledere.

Denne oversigt giver en kort introduktion Åben og Rolig Arbejdsliv.

 

Skal du deltage i Åben og Rolig Arbejdsliv?
Se mere her

KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top