skip to Main Content
SAMARBEJDER

Fonden Mental Sundhed samarbejder almennyttigt med fokus på grundige og systematisk projekter eller indsatser til mental sundhedsfremme. Vi arbejder med virksomheder, forsikringsselskaber, kommuner, forskningsenheder, hospitaler og uddannelsesinstitutioner.

KOMMUNER

Vi samarbejder med en lang række danske kommuner og tilbyder kommuner flere typer samarbejde. Vi kan levere indsatser, arbejde med sociale investeringer og bidrage til etableringen af interne kommunale tilbud for mental sundhed.

SE MERE

ERHVERV

Vi samarbejder med virksomheder og forsikringsselskaber og tilbyder rådgivning og tiltag med fokus på at skabe og vedligeholde bæredygtige arbejdsforhold og bidrage til gode arbejdsliv.

SE MERE
SOCIALE INVESTERINGER

Vi tilbyder mentale sundhedsindsatser til kommuner via sociale investeringer. Det vil sige, at kommunen kun betaler for dokumenterede langtidseffektive borgerforløb.

Samarbejder skal her indgås med vores investeringspartner, Den Sociale Investeringsfond, samt eksterne forskningsenheder. Kommunens fordele er især de lave etableringsomkostninger, at der kun betales for effektive forløb, samt at der etableres forskning med mulighed for udvikling af en kommunal business case for indsatsen.

Vi oplever stor interesse for sociale investeringer, så kontakt os endelig, hvis din kommune vil høre mere.

SAMARBEJDE MED FORSKNINGSINSTITUTIONER

Fonden Mental Sundhed prioriterer uafhængig forskning og forskningsfokuseret udvikling. Vores tiltag og samarbejder involverer både danske og udenlandske forskere ved eksempelvis Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Region Syddanmark, Copenhagen Business School, Oslo Universitet og forskningsledere i sundhedssektoren.

Vi byder nye forskningsperspektiver velkomne og har som en vigtig del af vores vision at bygge broer fra universitetsbaserede forskere til indsatser for mental sundhed.

ADVISORY BOARD

Fonden Mental Sundhed vejledes af et Advisory Board med forskere og ledende aktører inden for mental sundhed, forebyggelse og innovative udviklinger på dette område.

SE MERE

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Fonden Mental Sundhed rummer akademisk tyngde og praksistilknytning, kernekompetencer i psykologi, folkesundhed og sociale investeringer, ekspertise i immaterielle rettigheder samt i økonomisk strategi og strategisk styring.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top