skip to Main Content

VISION

Visionen i Fonden Mental Sundhed berører fem forhold, der har særlig værdi for os: Almennyttighed, tillid, fællesskab, nytænkning og høj faglig kvalitet.

Læs mere nedenfor.

Fonden Mental Sundhed har et almennyttigt formål.

Vi arbejder for at fremme mental sundhed for alle mennesker og med særlig fokus på Danmark.

Fondens primære sigte er altid at være til størst mulig gavn og glæde for befolkningen.

1

Vi vil vise værdien af mental sundhed. For den enkelte, organisationen, virksomheden og samfundet.

Derfor arbejder vi med økonomisk nytænkning i sociale investeringer og med studier af den samfundsmæssige nytteværdi af evidensbaseret mental sundhedsfremme.

4

Vi arbejder med fire brede, evidensbaserede kilder til mental sundhed:

Livskvalitet, Ligeværdighed, Medvirken og Meningsfuldhed.

Vi arbejder for mental sundhed uanset årsagerne til mistrivsel. Vi arbejder altid i tillid til mennesket, og aldrig med pres eller tvang.

2

Vi vil skabe indsatser af højeste kvalitet.

Fondens ledelse og bestyrelse har derfor både praksis- og forskningskompetencer og samarbejder med en række forskningsinstitutioner.

Fondens bestyrelse er uafhængig.

5

Mental sundhed er et fælles ansvar.

Vi arbejder med indsatser, som inddrager fællesskaber, og vi vil bidrage til en kultur, som er bæredygtig for mental sundhed på lang sigt.
Derfor arbejder vi med samfundsmæssige forankringer af vores indsatser.

3

LEDELSEN

Fonden Mental Sundhed har fem fokusområder. Områderne afspejler fem vigtige aspekter af mental sundhedsfremme: Kommuner, Erhverv, Børn og Unge, Naturen samt Aldring.

SE MERE

MEDARBEJDERE

Fondens medarbejdere er et stærkt team af studerende, færdiguddannede, forskere og specialister inden for Fondens arbejdsfelt. Vi holder centralt til i København, men medarbejderne bor i flere dele af landet og hjælper overalt i Danmark med at etablere, vedligeholde eller forske i de mange indsatser, som Fonden er engageret i. Medarbejderne arbejder samlet, men flere er også særligt tilknyttet ét af vores fokusområder.

SE MERE

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Fonden Mental Sundhed rummer akademisk tyngde og praksistilknytning, kernekompetencer i psykologi, folkesundhed og sociale investeringer, ekspertise i immaterielle rettigheder samt i økonomisk strategi og strategisk styring.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top