skip to Main Content

Tilgangen

Åben og Rolig

Åben og Rolig er udviklet videnskabeligt siden år 2009 i forskellige formater til mennesker med stress og mental mistrivsel, herunder også med symptomer på angst og depression.

Åben og Rolig er oprindeligt udviklet til offentlige klinikker med inklusion af brede borgergrupper. Siden er metoden videreudviklet i forskellige formater og er i dag anvendt til målgrupper på arbejdspladser, i forsikringsbranchen, på uddannelsesinstitutioner m.v.

Åben og Rolig er anvendt, evalueret og udviklet videnskabeligt igennem 10 år.

Metoden

Krop, sind og samvær

Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed. Det betyder, at mental sundhed kan forbedres både direkte og indirekte, igennem både kropsligt, psykisk og socialt tiltag.

Meditation er en central de af metoden, men det er ikke afgørende, at man som deltager har erfaring med det. Principelt kan alle aktiviteter være lige vigtige for deltagerne.

Åben og Rolig hviler på teorien om Emancipatorisk Socialiseret Transformation (EST).

Dokumenteret effekt

Forskning og evaluering

Der er udgivet over 20 forskningsbaserede evalueringer af Åben og Rolig. Rapporterne viser store effekter på stress, depression, livskvalitet og mental sundhed.

Flere rapporter viser også positive ændringer på arbejdsevner og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Stressindsatser

Vi hjælper kommuner, regioner og institutioner

Indsatser på flere niveauer

Åben og Rolig kan tilbydes både som proaktiv onlineindsats til alle borgere samt som fysiske, psykologledede kurser til brede borgergrupper med moderate til alvorlige grader af stress.

Læs mere

Både til unge og voksne

Åben og Rolig er udviklet til både unge og voksne. Åben og Rolig for Unge er et 6-ugers psykologledet gruppeforløb til unge fra 16 år, som oplever symptomer på stress.

Internt eller eksternt tilbud?

Vi kan levere stressindsatser eller hjælpe kommuner eller andre organisationer med at etablere dem internt. Vores indsatser støttes også af Den Sociale Investeringsfond.

Læs mere

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top