skip to Main Content

Introducerende videoer

Naturbaserede indsatser

Vi inddrager i stigende grad naturen i både forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering. Det omfatter pædagogiske, sociale indsatser og tiltag på arbejdspladser, hvor den mentale sundhed kan forbedres gennem kontakt med naturen. Naturbaseret terapi er en vigtig del af dette felt (se også Efteruddannelsen i Naturterapi).

I nedenstående videoer vil du blive introduceret til forskellige aspekter af naturbaserede indsatser.

Naturbaserede indsatser: En introduktion

Hvad ved vi om naturens virkninger på menneskers sundhed? Hvad er det, der virker? Er der teori bag? Hvor lang tid skal vi være derude, for at det har en virkning? Og hvordan måler vi det? Det er noget af det, du vil blive introduceret for i denne film.

Terapi i naturen

Hvad er naturterapi? Er der forskellige former og typiske træk? Hvilke krav stiller det til terapeuten? Hvordan kan man inddrage naturen og bygge en session op? Og hvordan oplever klienterne naturterapi? Det er noget af det, du vil høre om i denne film.

Valg af natur og planlægning af aktiviteter

Hvilken natur vi vælger afhænger af vores egne naturkompetencer som terapeuter. Det afhænger også af, hvilken natur der er tilgængelig, og af den målgruppe vi tager med ud. I filmen introduceres du til, hvad du skal overveje, når du vurderer naturens muligheder.

Nærvær i naturen

I denne film vil du høre om, hvordan bevidst nærvær og naturbaseret sundhed kan hænge sammen, og hvordan vi som sundhedsprofessionelle strategisk kan at øge de positive virkninger af at være i naturen gennem det bevidste fokus på at styrke nærværet.

Naturprojekter

Efteruddannelse i naturterapi

Vil du lære at planlægge og gennemføre terapeutisk arbejde og rehabiliteringsforløb i og med naturen?

Fonden Mental Sundhed udbyder en 1-årig efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter med interesse for det naturterapeutiske område.

Uddannelsen giver en basis for det terapeutiske arbejde i naturen som indgang til udvikling og heling. Vi arbejder med nærvær i naturen, med fokus på kroppen, sindet og relationer og eksistentielle terapeutiske temaer.

Du vil komme til at arbejde med fordybelse i egne personlige oplevelser og processer i naturen, og med at omsætte det til dit eget professionelle virke.

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top