skip to Main Content

Forside          Om forløbet          Naturens virkninger         Kontakt

Ro og Energi i Naturen er et helt nyt forløb for unge mellem 18 og 25 år, som har så alvorlige symptomer på stress eller mistrivsel, at de kan have svært ved at få hverdagen til at fungere. Det kan fx være symptomer som søvnproblemer, ondt i hovedet, mavepine, hjertebanken, trykken for brystet, koncentrations- og/eller hukommelsesbesvær, uro, tristhed mv.

Hvad er formålet?

Formålet med Ro og Energi i Naturen er at:

 • øge din mentale sundhed og trivsel  
 • reducere symptomer på stress og forebygge psykisk lidelse
 • skabe sociale netværk
 • anvende værktøjer og naturbaserede strategier, så det bliver lettere at mestre hverdagens udfordringer
Kunne forløbet være noget for dig?
 • Klik på Jeg ønsker at blive ringet op og høre mere og skriv din kontaktinfo.
 • En kontaktperson fra projektet vil ringe dig op, så I sammen kan afklare, om du er i målgruppen, og om projektet lyder som noget for dig
 • Synes der at være et match,får du tid til en visitationssamtale med projektets psykolog. Han kan hjælpe med endeligt at afklare, om forløbet er det rigtige for dig

Hvem kan deltage?

Ro og Energi i Naturen er for unge mennesker, som:  

 • Bor i Haderslev kommune  
 • Er mellem 18-25 år 
 • Har nogle af følgende symptomer på alvorlig stress: Anspændthed, hoved- eller mavepine, søvnproblemer, hjertebanken, trykken for brystet, nedsat energi og uoverkommelighedsfølelse, uro/rastløshed, koncentrations- og/eller hukommelsesbesvær, irritabilitet, kort lunte, tristhed, tankemylder
 • Har haft svært ved at klare dagligdagen igennem mere end en måned   
 • Er indstillet på fire gange at besvare et spørgeskema om, hvordan man har det. Besvarelserne er anonyme og bruges til at videreudvikle forløbene og indgå i forskning

Hvem kan ikke deltage?

Man kan ikke deltage i projektet, hvis man har nedenstående udfordringer:   

 • Misbrug (overforbrug af fx alkohol eller stoffer, som kan forhindre læring eller fremmøde)  
 • Aktuelle, behandlingskrævende psykiatriske lidelser, hvor psykiatrisk behandling er at anbefale. Det kunne være alvorlig depression, alvorlig angst, tvangsforstyrrelser, traumatisk stress (PTSD) mv.  
 • Udviklingsforstyrrelser/sygdomme, fx Downs, hjernesygdomme, hjerneskader
 • Personlighedsforstyrrelser i moderat-alvorlig grad, fx ængstelig-evasiv personlighedsstruktur

Naturen som ramme

Hvor og hvornår foregår forløbet?

Forløbet vil foregå på Stensbæk i Haderslev. Her er der en terapihave, bålplads, shelters, skov med vandreruter mm., og der vil være mulighed for at blive inddraget i gartneropgaver og andre gøremål udendørs og indendørs.

Vi mødes på Stensbæk fra mandag til fredag kl. 10 til kl. 15.30 (torsdag er der overnatning i eget værelse) og en hel fredag en måned efter.

Der er tolv månedlige opfølgningsdage, på fredage fra 12.30 – 15.30.

Struktur og fleksibilitet

Hvad består forløbet af?  

Vi starter og slutter dagen med kaffe og te omkring bålet, hvis vejret tillader det. Her vil vi bl.a. træne værktøjer til at skabe ro i tanker og krop.   

Resten af formiddagen vil der være aktiviteter som fx snitning i træ, køkkenhavearbejde, tilberedning af frokost mv. Der vil også være mulighed for individuelle samtaler.

Vi spiser frokost sammen, og der vil være tid til at slappe af på egen hånd bagefter.   

Om eftermiddagen vil der være fælles aktiviteter, hvor der er plads til alle uanset dagsformen.   

Når vi slutter dagen af omkring bålet, samler vi op på dagen, der er gået, før vi går hver til

Som deltager vil du møde:

TIne Schmidt

Tine Schmidt
Forsamtaler over telefonen

Henrik Møller
Visitation og psykolog i forløbet 

Dorthe Djernis
Visitation og psykolog, hold 2 + 3

Christoffer Zeuthen

Christoffer Zeuthen
Psykolog, hold 1 + 4

Shela Fozzie
Madlavning

Outlook-imvnj4q3

Lissi Lynghede
Buschauffør til og fra Stensbæk samt gartneraktiviteter

Samarbejde på tværs

Hvem står bag forløbet?

Forløbene er blevet til i et samarbejde mellem Fonden Mental Sundhed, Sundhedslandskab, Stensbæk og Haderslev kommune og 15. Juni Fonden. En følgegruppe med deltagere fra kommuner, Region Syd og Aarhus Universitet bidrager med viden og sparring. Du kan læse om baggrund og etik i projektet her.

Ønsker du at vide mere, end du kan finde på denne hjemmeside, eller har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at skrive til projektleder Dorthe Djernis på ddj@fondenmentalsundhed.dk 

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top