skip to Main Content

Dorthe Djernis

Dorthe Djernis leder Fonden Mental Sundheds Naturbaserede indsatser med fokus påforebyggelse, behandling og forskning inaturbaseret mental sundhedsfremmeog på naturs betydning for mental sundhed.

Dorthe arbejder med naturen somressource i fremme af kreativitet, personlig udvikling og trivsel, og i behandling affx PTSDog stress. Hun er ansvarligfor udvikling og behandling i naturbaserede programmer, samt for undervisning, supervision og forskningsbaseret udvikling på området.

Naturområdetrummer programudvikling, kompetenceudvikling, samtbæredygtig implementering

Back To Top