skip to Main Content

Ro og Energi i Naturen

Forside          Om forløbet          Naturens virkninger         Kontakt

Naturbaseret tiltag

Ro og Energi i Naturen

Er du mellem 18 og 25, og kan du genkende følelsen af, at livet ofte virker uoverskueligt? At du let bliver irriteret, vred eller ked af det?  

Måske har du svært ved at koncentrere dig eller problemer med at huske, måske føler du dig tit trist eller overvældet og kan have svært ved at sove?  

Så kan det være, du ville få noget ud af at komme med i et forløb i naturen og få ro på og finde energi.

Med forløbet Ro og Energi i Naturen får du redskaber til at håndtere hverdagens støj og stress og til at få ro i krop og tanker. Du får mulighed for at genfinde og genvinde dig selv og få bedre styr på din hverdag.  

Der er mange der har fundet ro og energi i naturen, og det kan du også.

Deltagelse og baggrund

Vil du vide mere om forløbet?

Ro og Energi i Naturen er en ny, naturbaseret indsats, der kan hjælpe unge mellem 18 og 25 år, som har så alvorlige symptomer på stress eller mistrivsel, at de kan have svært ved at få hverdagen til at fungere.

Viden om

Naturens virkninger

Forskningen viser, at det gavner den mentale sundhed at være i kontakt med naturen. Derfor inddrager man i stigende grad naturen i sundhedsindsatser, fx i forebyggelse og behandling af stress.

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top