skip to Main Content

Nemt og strategisk

Tre samarbejdsformer

Hvilken samarbejdsform har din kommune eller organisation brug for?

Ofte leverer Fonden Mental Sundhed stressindsatser i en afprøvningsperiode, hvorefter kommunen eller organisationen selv tager over og drifter indsatsen. På den måde etableres indsatserne på baggrund af vores standarder og forankres samtidigt bæredygtigt lokalt.

Tre typer samarbejde

Hvordan kan vi samarbejde?

Model 1

Leverandøraftale

Kommunen informerer henvisende parter, fx jobcenter og praktiserende læger om stressindsatser.

Fonden Mental Sundhed sparrer om informationsmateriale og deltager gerne i møder med henvisende parter.

Kommunen henviser borgere til Fonden Mental Sundhed, som leverer indsatsen.

Kommunen stiller lokaler til rådighed til visitationssamtaler og afholdelsen af borgerhold.

Fonden Mental Sundhed står for alle materialer til kurserne. Kommunen afsætter koordinator, og der nedsættes evt. en styregruppe.

Birkeroed lake and village in Denmark in the summer
Model 2

Intern drift

Fonden Mental Sundhed uddanner og superviserer kommunale psykologer eller andre fagpersoner.

Kommunen drifter derefter indsatsen internt.

Kommunen står selv for henvisning, screening og inklusion af deltagere til borgerhold.

Kommunen og Fonden Mental Sundhed samarbejder om kvalitetssikring og fortsat vidensbaseret optimering af indsatserne.

Skærmbillede 2022-06-15 kl. 20.05.51
Model 3

Social investering

Fonden Mental Sundhed leverer indsatsen.

Den Sociale Investeringsfond (DSI) investerer i opstart og drift, dvs. der er ikke væsentlige udgifter til opstart for kommunen.

Kommunen afsætter intern koordination og skal indgå i investeringsaftale med DSI.

Kommunen påbegynder tilbagebetaling til DSI ca. et år efter indsatsens opstart og betaler kun for stressforløb med dokumenterede effekter.

Kommunen kan som noget særligt deltage i udviklingen af en business case og få værdifuld viden om, hvad indsatsen er værd både sundhedsmæssigt og økonomisk.

Kontakt

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere.
Vi deltager gerne i et uforpligtende møde.

Christian Gaden Jensen, adm. direktør i Fonden Mental Sundhed

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top