skip to Main Content

Kursus i klimapsykologi

NB! Kurset er udsat til foråret 2024. Ny dato følger.

Vil du lære at arbejde med – og støtte klienter, elever eller studerende der henvender sig til dig med klimaubehag eller klimaangst?

Udbytte:

På kurset vil du øge din klimabevidsthed og få redskaber til at møde egne og andres reaktioner konstruktivt, bl.a. gennem inddragelse af naturen som en ressource. Arbejdet i og med naturen kan gøre det lettere at være undersøgende og handlende – og bevare balancen, også når det synes ubærligt.

Du vil:

  • Få viden om menneskelige reaktioner på klima- og biodiversitetskrisen.
  • Få indsigt i – og erfaring med dit eget forhold til klima – og biodiversitetskrisen.
  • Få værktøjer til at være i dialog mennesker, der oplever klimaubehag, -angst, -sorg og -vrede. Både de handlekraftige og dem, hvor angst, sorg og resignation har overtaget.
  • Få erfaring med de resurser, som naturen tilbyder ift. vores reaktion på klimakrise.

Sted: Kurset afholdes på Naturcenter Amager, tæt på Vestamager Metro (hjælp til at finde vej).

Tid: NB! Kurset er udsat til foråret 2024. Ny dato følger.

Undervisere: Klimapsykolog Solveig Roepstorff vil give en indføring i den praktiske klimapsykologi, rettet mod deltagernes professionelle virke, og naturterapeut Marianne Jacobsen Toftegaard vil guide øvelser i naturen, der kan understøtte dialoger i det konkrete arbejde med klimapsykologiske problemstillinger. En let tilgængelig beskrivelse af øvelserne vil blive udleveret.

Forplejning: Der vil være formiddagskaffe/te og frugt, frokost, samt eftermiddagskaffe/te og kage.

Deltagerforberedelse: Du får tilsendt link til relevante lydfiler, og bedes læse/lytte Solveig Roepstorff: ’Klimapsykologi’ fra 2022.

Form: Der veksles mellem oplæg, dialog og øvelser i grupper.

Målgruppe: Psykologer, psykoterapeuter, lærere, vejledere, læger og andre professionelle, der i kontakt med mennesker, som oplever klimaubehag/klimaangst.  16 – 20 deltagere.

Pris: 2900 kr. ekskl. moms.

Tilmelding:
Skal ske via mail til kursusleder Dorthe Djernis, ddj@fondenmentalsundhed.dk

Undervisere

Solveig Roepstorff

Cand.psych.aut., arbejder i egen psykolog praksis og er biodiversitetsaktivist. Aktiv i Climate Psychology Alliance, hvor hun medvirker til udvikling af psykologiens bidrag til at håndtere og afbøde klimakrisen. Forfatter til 3 bøger.

Marianne Jacobsen Toftgaard

Cand.scient.geo. Registreret Naturterapeut. Aktiv i Climate Psychology Alliance og engageret i Klimapsykologisk Fællesskab. Mange års professionel erfaring med politisk kampagnearbejde indenfor klimaaktivisme, både internationalt og i Danmark.

Dorthe Djernis 

Autoriseret psykolog, Phd i naturbaseret mindfulness. Certificeret meditationslærer (MBSRMBCT samt Åben og Rolig) og naturmeditationslærer (Awake in The Wild). Mange års erfaring med naturmeditation og -terapi, bl.a. fra Terapihaven Nacadia ®. Leder af naturområdet i Fonden Mental Sundhed.

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top