skip to Main Content

Kursus i klimapsykologi

Vil du lære at arbejde med – og støtte klienter, elever eller studerende der henvender sig til dig med klimaubehag eller klimaangst?

Som en del af Fonden for Mental Sundheds uddannelsestilbud indenfor Naturområdet tilbyder vi nu et kursus, der fokuserer på at støtte borgere – og særligt unge – med klimaubehag eller klimaangst, bl.a. gennem arbejde i naturen.

Udbytte:

På kurset vil du øge din klimabevidsthed og få redskaber til at møde egne og andres reaktioner konstruktivt – bl.a. gennem inddragelse af naturen som en ressource.

Arbejdet i og med naturen kan gøre det lettere at være undersøgende og handlende – og bevare balancen, også når det synes ubærligt.

Du vil:

● Få viden om menneskelige reaktioner på klima- og biodiversitetskrisen

● Få indsigt i – og erfaring med – dit eget forhold til klima- og biodiversitetskrisen

● Få værktøjer til at være i dialog mennesker, der oplever klimaubehag, -angst, -sorg og -vrede. Både de handlekraftige og dem, hvor angst, sorg og resignation har overtaget.

● Få erfaring med de ressourcer som naturen tilbyder ift. vores reaktion på klimakrisen

Målgruppe:

Psykologer, psykoterapeuter, lærere, vejledere, læger og andre professionelle, der i kontakt med mennesker, som oplever klimaubehag/klimaangst.

Dag 1. ubegrænset antal deltagere.

Dag 2. max 20 deltagere.

Form, sted og tidspunkt

Kurset afholdes i København d. 12-13. juni. Du kan vælge at deltage kun på dag 1 eller begge dage.

Dag 1: d. 12. juni kl. 10-17

Dagen forløber primært indendørs, men med besøg i en af byens parker. Klimapsykolog Solveig Roepstorff vil forestå undervisningen, der er en indføring i den praktiske klimapsykologi, og er rettet mod deltagernes professionelle virke. Der veksles mellem oplæg, dialog og øvelser i grupper.

Dag 2: d. 13. juni kl. 9-16 (kan tilvælges)

Denne dag vil primært foregå udendørs, i det omfang vejret tillader det. Naturterapeut Marianne Jacobsen Toftegaard guider øvelser med opsamling og refleksion, så deltagerne gennem egen oplevelse kan tilegne sig metoder, der i tilpasset form kan anvendes i egen professionelle kontekst. En let tilgængelig beskrivelse af øvelserne vil blive udleveret.

Der vil begge dage være formiddagskaffe/te og frugt, frokost, samt eftermiddagskaffe/te og kage.

Deltagerforberedelse: Du får tilsendt link til relevante lydfiler, og bedes læse/lytte til Solveig Roepstorff: ’Klimapsykologi’ fra 2022.

Pris

Begge dage: 5.500 kr. ekskl. moms.

Dag 1: 3.000 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Via. e-mail til Dorthe Djernis, ddj@fondenmentalsundhed.dk

Undervisere

Solveig Roepstorff

Cand.psych.aut., arbejder i egen psykolog praksis og er biodiversitetsaktivist. Aktiv i Climate Psychology Alliance, hvor hun medvirker til udvikling af psykologiens bidrag til at håndtere og afbøde klimakrisen. Forfatter til 3 bøger.

Marianne Jacobsen Toftegaard

Cand.scient.geo. Registreret Naturterapeut. Aktiv i Climate Psychology Alliance og engageret i Klimapsykologisk Fællesskab. Mange års professionel erfaring med politisk kampagnearbejde indenfor klimaaktivisme, både internationalt og i Danmark.

Dorthe Djernis 

Autoriseret psykolog, Phd i naturbaseret mindfulness. Certificeret meditationslærer (MBSRMBCT samt Åben og Rolig) og naturmeditationslærer (Awake in The Wild). Mange års erfaring med naturmeditation og -terapi, bl.a. fra Terapihaven Nacadia ®. Leder af naturområdet i Fonden Mental Sundhed.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top