skip to Main Content

Vi hjælper

Børn og Unge

Mental sundhed på dagsordenen

Ret til liv i trivsel

Børn og unge har ret til et liv i trivsel. Det har mange heldigvis også allerede, og dog stiger andelen af børn og unge der oplever alvorlig stress, mistrivsel, angst og depression.

Det skal samfundet handle på. Barndomsårene kan have stor betydning for mental trivsel og mistrivsel i ungdomsårene, og disse år kan have konsekvenser for den enkeltes mentale sundhed og livsførsel helt ind i voksenlivet.

Mental sundhed for alle

Fællesskabte løsninger

Børn og unges mistrivsel er ikke bare et familiært eller individuelt problem, men et problem, som hele samfundet i fællesskab skal arbejde på at løse. I Fonden Mental Sundhed er det vores vision at mindske den sociale ulighed i mental sundhed – og den starter allerede blandt børn og unge.

Vi arbejder for at skabe bæredygtige, offentligt tilgængelige, indsatser til børn og unge, men også til de voksne, som er tæt på børnene og de unge og derfor har betydning for deres mentale udvikling og trivsel. Derfor tilbyder Fonden Mental Sundhed konkrete forskningsbaserede indsatser, kurser, oplæg og værktøjer til gavn for børn, unge og voksne.

Fra vuggestue til videregående uddannelse

Omsorgsfulde tiltag på alle niveauer

Alle børn og unge fortjener et liv i trivsel – det er det, vi arbejder for.

For både børn og unge er en nærværende og omsorgsfuld relation til en betydningsfuld voksen afgørende for deres udviklingsmuligheder. Men vi skal værne om de professionelle voksne, som hver dag giver omsorg og nærvær til børnene og de unge. Danmark bør derfor have velfungerende, pædagogisk højt kvalificerede omsorgsfulde tiltag til børn, unge og voksne, som støtter trivsel og bæredygtighed i landets offentlige institutioner.

I Fonden Mental Sundhed tilbyder vi skræddersyede kurser, oplæg og workshops i Professionel Egenomsorg, hvor fokus er at øge viden og handlekraft hos både den enkelte medarbejder og i hele institutionen.

Aktiviteter i området Børn og Unge

Forskning og indsatser til børn, unge og deres voksne

For unge mellem 15 og 25 år

Åben og Rolig for Unge er et psykologledet 6-ugers gruppeforløb, der henvender sig til unge fra 16 år, som oplever symptomer på stress.

Læs mere

Internt eller eksternt tilbud?

Vi leverer indsatser eller hjælper kommuner og organisationer med at etablere dem internt. Indsatserne støttes også af Den Sociale Investeringsfond.

Læs mere

Indsatser på flere niveauer

Åben og Rolig kan tilbydes både som proaktiv onlineindsats til alle borgere samt som fysiske, psykologledede kurser til brede borgergrupper med moderate til alvorlige grader af stress.

Læs mere

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top