skip to Main Content

Vi hjælper

Unge

Er du bosat i eller går på ungdomsuddannelse i Gladsaxe, Aalborg, Rudersdal eller Sønderborg, har du mulighed for at deltage på et Åben og Rolig for Unge-forløb.

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om Åben og Rolig for Unge, kan du tage kontakt til din studievejleder eller læge

Stressforebyggende indsats

Åben og Rolig for Unge

Ungdomsårene er en vigtig periode i livet. Det er her, flere begynder at stille de helt store spørgsmål, som ‘Hvem er jeg?’ og ‘Hvad vil jeg vil med mit liv? Ligesom at vigtige relationer og tilhørsforhold dannes. Det er en tid, der er formende for hvordan den unge også kommer ind i voksenlivet.

Derfor er det vigtigt, at de unge, der i særlig grad oplever, at ungdomstiden er udfordrende og som udvikler symptomer på stress, får mulighed for at få den rette hjælp til tiden.

I Fonden Mental Sundhed har vi udviklet og implementeret det stressforebyggende kursus Åben og Rolig for Unge i en lang række kommuner og uddannelsesinstitutioner. Evalueringer fra de sidste 8 år viser, at kurset sænker stress og øger livskvaliteten og trivslen blandt de unge, der har deltaget.

Mental sundhed på dagsordenen

Ret til liv i trivsel

Børn og unge har ret til et liv i trivsel. Det har mange heldigvis også allerede, og dog stiger andelen af børn og unge der oplever alvorlig stress, mistrivsel, angst og depression.

Mistrivsel ikke bare et familiært eller individuelt problem, men et problem, som hele samfundet i fællesskab skal arbejde på at løse. I Fonden Mental Sundhed er det vores vision at mindske den sociale ulighed i mental sundhed.

Derfor udvikler og udbreder vi bæredygtige indsatser til børn og unge, men også til de voksne, som er tæt på børnene og de unge og derfor har betydning for deres mentale udvikling og trivsel.

Professionel Egenomsorg

Trivsel blandt professionelle i relationsarbejde

For både børn og unge er en nærværende og omsorgsfuld relation til en betydningsfuld voksen afgørende for deres udviklingsmuligheder. Men vi skal værne om de professionelle voksne, som hver dag giver omsorg og nærvær til børnene og de unge. Danmark bør derfor have velfungerende, pædagogisk højt kvalificerede omsorgsfulde tiltag til børn, unge og voksne, som støtter trivsel og bæredygtighed i landets offentlige institutioner.

I Fonden Mental Sundhed tilbyder vi skræddersyede kurser, oplæg og workshops i Professionel Egenomsorg, hvor fokus er at øge viden og handlekraft hos både den enkelte medarbejder og i hele institutionen.

Kontakt

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere.
Vi deltager gerne i et uforpligtende møde.

Freja Filine Petersen
Leder af området Børn og Unge
ffp@fondenmentalsundhed.dk

Indsatser og samarbejdsformer

Vi hjælper kommuner, regioner og institutioner

For unge mellem 15 og 25 år

Åben og Rolig for Unge er et psykologledet 6-ugers gruppeforløb, der henvender sig til unge, som oplever symptomer på stress.

Læs mere

Internt eller eksternt tilbud?

Vi leverer indsatser eller hjælper kommuner og organisationer med at etablere dem internt. Indsatserne støttes også af Den Sociale Investeringsfond.

Læs mere

Indsatser på flere niveauer

Åben og Rolig kan tilbydes både som proaktiv onlineindsats til alle borgere samt som fysiske, psykologledede kurser til brede borgergrupper med moderate til alvorlige grader af stress.

Læs mere

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top