skip to Main Content

Vi arbejder med

Naturen

Naturbaserede tiltag

Naturen som grobund for trivsel

Bring naturens store potentiale for sundhed mere i spil til gavn for alle. Naturen er vores grobund og skal kunne bruges af alle til trivsel og naturlig vækst. For at reducere stress og genfinde arbejdsglæden. Og for at opleve det dybe fællesskab, vi alle er en del af.

I et tæt samspil mellem forskning og praksis, og i partnerskaber med offentlige og private aktører, vil vi udvikle naturbaserede programmer af høj kvalitet og tilbyde kompetenceudvikling af fagfolk. Vi vil styrke netværk og brede samarbejder og dokumentere effekter af naturbaserede tiltag. Vi vil bidrage til at skabe et solidt grundlag for prioritering og udbredelse af tiltag, hvor naturen indgår.

Bæredygtighed er et pejlemærke for Fonden Mental Sundhed. Vi vil bidrage til klimabevidsthed gennem mere og bedre kontakt til naturen, samt med specifikke løft til klimarelaterede indsatser.

Services vi tilbyder

Vi har en bred palette af naturrettede tiltag

Nyt kursus: Klimapsykologi

Vil du lære at arbejde med – og støtte klienter, elever eller studerende, der henvender sig til dig med klimaubehag eller klimaangst?

Kurset fokuserer på at støtte borgere – og særligt unge – med klimaubehag eller klimaangst, bl.a. gennem arbejde i naturen.

Læs mere

Nyt kursus: At skabe nærvær i naturen

På dette primært praksisorienterede kursus får du udbygget din forståelse af – og erfaring med, hvordan nærværs-træning kan bidrage til øget udbytte af at være i naturen, samt redskaber til, hvordan dette bedst kan implementeres i dit professionelle virke.

Læs mere

Efteruddannelse i naturterapi

Vil du lære at praktisere en bred vifte af teknikker og færdigheder, som du kan integrere i dit professionelle virke med både individuelle klienter og grupper – såvel indendørs som udendørs?

Der afholdes et online informationsmøde omkring kurset d. 21. marts. Tilmeld dig her.

Læs mere

Basiskursus: Natur og Udeliv

Vil du inddrage naturen i terapeutisk, pædagogisk eller socialt arbejde med baggrund i egen faglighed, og savner du viden om natur og erfaring med friluftsliv i praksis?

Dette praksisorienterede kursus giver dig en introduktion til basisfærdigheder indenfor natur og udeliv.

Læs mere

Nyt kursus: Smut Ud! – Facilitator 2023

Brænder du for at sætte bæredygtighed på dagsordenen? Ønsker du at skabe mentalt og fysisk overskud til dine kolleger og dig selv?

Så er Smut Ud! – facilitatorkurset noget for dig!

Læs mere

Lad arbejdsliv gro i det fri

Hvordan kan vi bringe mere arbejde udenfor til gavn for både det mentale og fysiske velbefindende på arbejdspladsen?

Dét er det centrale spørgsmål i forskningsprojektet Smut Ud! – Lad arbejdslivet gro i det fri.

Læs mere

Naturrettede indsatser

Vi samarbejder med organisationer og arbejdspladser om naturbaserede indsatser.

Kurser, foredrag og uddannelsesforløb skræddersyes til jer, der ønsker at tage forebyggelse og behandling ud i naturen.

Læs mere

Styrker den mentale sundhed

Mere og bedre kontakt med naturen

Urbaniseringen medfører, at mennesker oftest befinder sig i bymiljøer med en lav grad af kontakt til grønne områder og naturen. Det sænker vores mentale kapacitet og vores fysiologiske sundhed, og det ændrer vores sociale levemåder. Afstanden til grønne områder og natur er i forskningen vist at have betydning for vores samlede helbred.

Mere og bedre kontakt med natur, blot ved indendørs planter eller udsigt til træer, eller ved ophold i den vilde natur, gavner den mentale, fysiske og sociale sundhed. Koncentrationsevnen vokser i naturen, stressniveauet falder, beslutningskraften slår rødder, kreativiteten blomstrer og empatien og den generel trivsel næres.

Til gavn for mennesker og miljø

Naturens potentialer

En opprioritering af naturen kan, som viden allerede viser, medvirke til samfundsændringer. Både lokalt og globalt, og til gavn for både mennesker og miljø. Der er en stigende samfundsmæssig bevidsthed om naturens potentialer og en stigende parathed til at bruge naturen i sundhedsfremme.

Offentlige og private aktører undersøger og gennemfører netop i denne tid en række naturbaserede tiltag. For at udbrede naturbaserede indsatser har beslutningstagere dog brug for mere systematisk dokumentation og evidens, så samfundet kan investere i både brugbare og bæredygtige løsninger.

Naturprojekter

Samarbejdsformer

Fonden Mental Sundhed prioriterer tværfaglig netværksdannelse og åbne samarbejder, også på naturområdet.
Det er vigtigt at støtte feltets udvikling og gøde grobunden for relevant forskning og anvendelig dokumentation af konkrete naturbaserede tiltag.

Vi har derfor en bred vifte af samarbejdsrelationer og prioriterer samspil og deling af viden mellem vores naturprojekter.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top