skip to Main Content

Udgivelser og presse

I Fonden Mental Sundhed baserer vi vores arbejde og indsatser på forskningsbaserede evalueringer, der danner grundlag for kontinuerlig udvikling og forbedring af indsatserne. Find her rapporter, artikler og andre udgivelser, der har at gøre med projekter i Fonden Mental Sundhed.

Medier

Omtale og indlæg

Dorthe Djernis, leder af Naturområdet i Fonden Mental Sundhed, fortæller om forskningsprojektet Smut ud! Lad arbejdslivet gro i det fri, som undersøger, hvordan virksomheder kan integrere den omkringliggende natur som en del af arbejdslivet.

Christian Gaden Jensen, Adm. direktør i Fonden Mental Sundhed påtaler, i et debatindlæg på Altinget.dk, det manglende fokus på stressindsatser, og forebyggelse af psykisk sygdom, i valgkampen: “Vi kan ikke se forskel på Socialdemokratiet og Venstre, for de siger for lidt”.

Freja Filine Petersen, leder for området Børn og Unge i Fonden Mental Sundhed, blev interviewet om sin forskning i Professionel Egenomsorg blandt pædagoger i BUBL’s magasin Børn og Unge.

Skærmbillede 2022-06-15 kl. 11.16.37TV2

Fonden Mental Sundhed har samarbejdet med Gentofte Hospital og Aarhus Universitetshospital om et forskningsprojekt om en helhedsorienteret indsats til mennesker med kroniske lidelser.

Fonden Mental Sundhed har som de første i Danmark indgået officielt samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om at tilbyde stressindsatsen Åben og Rolig i en social investeringsmodel.

Rapporter

Evalueringer af stressindsatser

Rapport I Evaluering af indsats

Juni 2022

Åben og Rolig Kort Kursus. Evalueringsrapport for afprøvning i Aalborg Kommune, 2021-2022.

Rapport I Evaluering af indsats

Juni 2021

Kvalitativ Evaluering af Åben og Rolig Kort-kursus i Københavns Kommune. Udviklingen af Åben og Rolig Stepped Care.

Rapport I Evaluering af indsats

Maj 2021 

Åben og Rolig Online. Samlet evalueringsrapport efter fem brugertests og en kvantitativ pilotafprøvning, 2019-2020.

Rapport I Evaluering af indsats

Marts 2021 

Åben og Rolig-programmet. Forskningsbaseret Stressreduktion. Samlet opgørelse af 20 evalueringer af stress, mental sundhed og beskæftigelse.

Rapport I Evaluering af indsats

December 2020 

Åben og Rolig i Mariagerfjord Kommune. Evaluering af implementeringen af stressforløbet Åben og Rolig, 2018-2019

Rapport I Evaluering af indsats

December 2020 

Evalueringsrapport. Åben og Rolig i Solrød Kommune, 2018- 2020. Evidensbaseret Stressbehandling med Perspektiver på Sociale Investeringer.

Rapport I Evaluering af indsats

November 2020 

Åben og Rolig Holdspilsforløb i Aalborg Kommune. Pilot-projekt, 2018- 2020.

Rapport I Evaluering af indsats

August 2020 

Effektevaluering af stresskurset Åben og Rolig i Aalborg Kommune, 2019.

Rapport I Evaluering af indsats

Juli 2020 

Evaluering af stressklinikkerne i Københavns Kommune, 2018-2020.

Rapport I Evaluering af indsats

Februar 2020 

Angstforebyggelse til unge i Københavns Kommune. Kvalitative undersøgelser fra pilotfasen, 2019.

Rapport I Evaluering af indsats

November 2019

Evaluering af stressklinikkernes mandehold i Københavns Kommune, 2018-2019.

Rapport I Evaluering af indsats

November 2019

Evaluering af Åben og Rolig i Skanderborg Kommune, 2018-2019.

Rapport I Evaluering af indsats

August 2019

Forskingsrapport. Åben og Rolig som stressbehandling i Topdanmark Livsforsikring, 2018-2019.

Rapport I Evaluering af indsats

September 2018

Pilotprojekt af Stressforløbet Åben og Rolig på Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Rapport I Evaluering af indsats

Maj 2018

Status på effektmåling og analyser af Københavns Kommunes stressklinikker. Opsamling på data for 2017.

Rapport I Evaluering af indsats

2017

Åben og Rolig for Unge. Stress i gymnasiet.
Sammenfatning af resultater og anbefalinger. Aalborg Universitet.

Rapport I Evaluering af indsats

August 2017

Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune. Status og evaluering af indsatsen for skoleåret 2016-2017.

Rapport I Evaluering af indsats

Juni 2017

Langtidseffekter af Åben og Rolig for Unge i Aalborg Kommune. En 7-måneders follow-up-undersøgelse.

Rapport I Evaluering af indsats

Maj 2017

Evalueringsrapport 2016. Kvantitative effektmålinger af Åben og Rolig til stressramte borgere i Københavns Kommunes Stressklinikker og Sammenligninger med Tidligere Evalueringer.

Rapport I Evaluering af indsats

April 2017

Evalueringsrapport af Københavns Kommunes Stressklinikker for året 2016.

Arkiv over alle rapporter kommer snart

Bestyrelsen

Akademisk tyngde og social impact

Lars Wallberg

Formand for bestyrelsen
Adm. dir. i Velliv Foreningen

Anne Mette Fugleholm
Bestyrelsesmedlem

Tidl. adm.dir. i Diakonissestiftelsen, prof. bestyrelsesmedlem

Anne Maj Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet

Timothy Charles Skinner

Formand for bestyrelsen
Professor i sundhedspsykologi, Københavns Universitet

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Professor, Copenhagen Business School

Advisory Board

Mental sundhed er et fælles ansvar

Bettina Bisp Jensen

Leder af Center for Mental Sundhed, Aalborg Kommune

Birgit de Boissezon

Tidl. Head of Unit i Europa-Kommissionen

Ingrid Willaing Tapager

Forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Karina Nielsen

Professor i arbejdspsykologi, University of Sheffield, England

Kasper Edwards

Seniorforsker, DTU Management

Lasse Thomas Edlev

Naturvejleder og terapeut, lærer i biologi og kunst

Malene Friis Andersen

Forsker og erhvervspsykolog

Marie Paldam Folker

Antropolog, centerchef i Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Nadja Prætorius

Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

Nikolai Cerisier Roitmann

Næstformand i Dansk Psykolog Forening

Ricardo García Mira

Professor i socialpsykologi, Universidade de Coruña, Spanien

Tanja Kirkegaard

Adjunkt ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top