skip to Main Content

Almennyttigt arbejdende fond

Vi skaber mental sundhed

Mental sundhed handler om vores livskvalitet og trivsel, men også om oplevelsen af at kunne deltage i livet på de måder, vi finder meningsfulde.

God livskvalitet er måske i virkeligheden noget af det mest værdifulde, vi kan skabe for hinanden. Derfor har vi et bredt visionært samarbejde med kommuner, organisationer, institutioner og universiteter, hvor vi arbejder for at udvikle og optimere på vores indsatser til en bedre mental sundhed for alle. 

Kommuner

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

Læs mere

Erhverv

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold.

Læs mere

Unge

Unges trivsel skal styrkes. Vi implementerer dokumenterede stressforebyggende forløb til unge.

Læs mere

Naturen

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

Læs mere

Mangeårig erfaring

Evidensbaseret praksis

Flere store sundhedsorganisationer, såsom WHO og den Europæiske Psykiatriassociation (EPA), specificerer, at evidensbaserede tilgange til mental sundhedsfremme og forebyggelse er afgørende.

Evidensbaseret praksis betyder, at metoder er baseret på den bedst tilgængelige teori og forskning, at der er en høj faglighed i tiltagene, samt at de tilpasses til den lokale kultur, kontekst og formål. 

Derfor består Fonden Mental Sundheds team af specialister, forskerer og studerende, der dagligt arbejder med at udbrede praktiske værktøjer og metoder for forebyggelse og behandling af stress. Vi arbejder samlet men med fokus på særlige områder indenfor vores palette af forskellige initiativer. 

Services vi tilbyder

Vi har en bred palette af tilbud

Indsatser på tre niveauer

Åben og Rolig tilbydes både som proaktiv onlineindsats og som fysiske, psykologledede kurser til brede borger-grupper med moderate til alvorlige grader af stress.  Vi har stor erfaring med etablering af indsatser på alle niveauer.

Vi tilbyder fleksible og strategiske samarbejdsformer efter behov hos den enkelte samarbejdspartner.

Læs mere

Til medarbejdere og ledere

Fonden Mental Sundhed samarbejder med arbejdspladser, forsikringsselskaber og andre aktører om indsatser til et godt arbejdsliv. Vi tilbyder en række kurser både online og fysisk.

Kurserne er velafprøvede og køres af erhvervspsykologer med ekspertise indenfor stress, mental sundhed, arbejde og ledelse.

Læs mere

Evidensbaseret stressindsats

Fonden Mental Sundhed har over 10 års erfaring med at levere og implementere den evidensbaserede stressindsats Åben og Rolig i samarbejde med kommuner, regioner, uddannelser og offentlige institutioner.

Åben og Rolig er som stressindsats flere gange blevet anbefalet af Sundhedsstyrelsen (2018, 2022).

Læs mere

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top