skip to Main Content
Formål og Vision

Vi arbejder under almennyttigt formål for at fremme mental sundhed for alle mennesker og med et fokus på Danmark. Sigte er altid at være til størst mulig gavn og glæde for det enkelte menneske og befolkningen

KOMMUNER

Vi samarbejder med en række danske kommuner og forskere om at levere, implementere og kvalitetssikre forskningsbaserede tiltag til mental sundhed og stressreduktion i stepped care-formater.

ERHVERV

Vi arbejder med danske virksomheder og forsikringsbranchen om at levere forskningsbaserede tiltag til stressforebyggelse, mental sundhed og ledelsesudvikling på arbejdspladser og til forsikringskunder.

Børn og unge

Vi arbejder med trivsel og mental sundhed for børn, unge og voksne på daginstitutioner, ungdomsuddannelser og universiteter, og støtter fagorganisationer og forskningsnetværk indenfor børne- og uddannelseslivet.

Aldring

Vi samarbejder forskningsbaseret om udvikling af tiltag til sund aldring, et sundt seniorarbejdsliv, for gode relationer på tværs af generationer og for italesættelser af ældre som en vigtig menneskelig og samfundsmæssig ressource.

Naturen

Vi konsulterer, udvikler og implementerer naturbaserede tiltag til mental sundhed, både i offentligt og private samarbejder og for at styrke forskningen og udbyde uddannelser indenfor brugen af naturen.

Kontakt

Fonden Mental Sundhed
Emil Holms Kanal 14
2300 København S

CVR: 41516178

Back To Top