skip to Main Content

Indsatser til arbejdspladser

Håndter stress og frem trivsel

Fonden Mental Sundhed samarbejder med arbejdspladser, forsikringsselskaber og andre aktører om indsatser til et godt arbejdsliv.

Fokus ligger på at styrke viden og handlekraft hos både den enkelte leder og medarbejder, i kollegagruppen og i organisationen som helhed.

Vi tilbyder en række kurser både online og fysisk.

Kurserne er velafprøvede og køres af erhvervspsykologer med ekspertise indenfor arbejde og ledelse.

Fleksible tilbud

Indsatser på flere niveauer

Fleksibelt onlinekursus

På kurset lærer du strategier og værktøjer, som kan styrke din livsglæde og energi i dagligdagen.

Kurset handler også om at komme i kontakt med dig selv og dine værdier og undersøge, hvad der giver mening i dit liv.

For at få adgang til kurset skal du bruge en licensnøgle fra din arbejdsplads eller organisation.

Bæredygtigt arbejdsliv

5-ugers kursus til medarbejdere

Kurset henvender sig til medarbejdere, som ønsker at styrke egen trivsel og forebygge stress. Deltagerne kan opleve let-moderat stress.

På kurset udforskes metoder, som styrker den enkeltes trivsel, overblik, arbejdsevne og koncentration, og som forebygger stress.

Medarbejderen vil opnå øget handlekraft og robusthed overfor oplevede udfordringer.

Bæredygtig ledelse

5-ugers kursus til ledere

Kurset henvender sig til ledere, som ønsker at forebygge stress hos sig selv og medarbejderne.

Gennem erhvervspsykologisk viden om stressforebyggelse og trivselsfremme klædes lederen på til at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Ledelseskompetence, overblik og koncentrationsevne er i fokus.

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top