skip to Main Content


Vi samarbejder med

Erhvervslivet

Gode arbejdsliv

Mental sundhed på arbejdspladsen

Arbejdet er for de fleste en essentiel del af hverdagslivet. Det har for mange mennesker stor betydning for den måde, man forstår sig selv på og oplever en meningsfuld dagligdag. Et godt arbejdsliv giver mulighed for at bidrage positivt til fællesskabet, både på den enkelte arbejdsplads og til samfundet som helhed.

Vores mål er at skabe skabe og vedligeholde bæredygtige arbejdsforhold og bidrage til gode arbejdsliv i tæt samarbejde med danske arbejdspladser og forsikringsselskaber.

Stress og arbejdsliv

En løsning til stigende sygemeldinger

Mange danske arbejdspladser har en aktuel og stigende udfordring i stress og stressrelaterede sygemeldinger. Det er opstået blandt andet som en konsekvens af et arbejdsmarked under kontinuerlig forandring og pres og i en arbejdskultur med flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv.

Erhvervsområdet i Fonden Mental Sundhed adresserer dette ved at tilbyde konkrete forskningsbaserede indsatser, kurser, oplæg og værktøjer til arbejdspladser.

Gennem bæredygtige rammer sikrer vi, at fokus ligger på at styrke viden og handlekraft hos både den enkelte leder og medarbejder, i kollegagruppen og i organisationen som helhed.

Vi tilbyder

Indsatser til arbejdspladser

Sænk stress og frem trivsel

Fonden Mental Sundhed samarbejder med arbejdspladser, forsikringsselskaber og andre aktører om indsatser til et godt arbejdsliv.

Vi tilbyder en række kurser både online og fysisk.

Kurserne er velafprøvede og køres af erhvervspsykologer med ekspertise indenfor arbejde og ledelse

Læs mere

Fleksibelt onlinekursus

På kurset lærer du strategier og værktøjer, som kan styrke din livsglæde og energi i dagligdagen.

Kurset handler også om at komme i kontakt med dig selv og dine værdier og undersøge, hvad der giver mening i dit liv.

For at få adgang til kurset skal du bruge en licensnøgle fra din arbejdsplads eller organisation.

Læs mere

Bliv klogere

Her finder du videoer og materiale med erhvervpsykologisk viden og værktøjer omkring stress blandt ledere og medarbejdere.

Du kan hente en guide om den gode tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding med stress.

Og du kan få indblik i og råd om, hvordan arbejdslivet kan gro i det fri.

Læs mere

Bæredygtige rammer

Fælles indsats for styrke og handlekraft

Vi arbejder tæt sammen med danske arbejdspladser om at bringe viden, værktøjer og konkrete arbejdsmiljøindsatster ind i organisationen. Dette gør vi bl.a. gennem kurser for ledere og medarbejdere, workshops, erhvervpsykologisk rådgivning og kompetenceudvikling af fagfolk. Dette styrker og giver handlekraft hos både den enkelte leder og medarbejder med også i kollegagruppen som helhed.

Og gennem tæt samarbejde med forsikringsselskaber udbreder vi også forskningsbaserede indsatser, så medarbejdere og ledere får adgang til virksomme kursusforløb gennem deres forsikringsordninger, da de fleste danskere er forsikrede.

Samarbejde

Et stærkt netværk

Fonden Mental Sundhed samarbejder med fonde, forsikringsselskaber, virksomheder, kommuner og en række politiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter samt forskere fra universiteter og erhvervsrettede forskningsinstitutioner.

Vores bidrag til disse samarbejder er forskningsbaseret. Det lige fra kortlægning til udvikling, justering, implementering, evaluering og skallering samt formidling af viden om erhvervsrettede indsatser, som kan styrke et sundt, sikkert og for alle parter givende arbejdsmiljø.

Udtalelser

Flere tusinde mennesker har fået hjælp

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top