skip to Main Content

PRIVATLIVSPOLITIK

Fonden Mental Sundhed (CVR-nr. 41799366) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Høffdingsvej 22, 1 sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger om din brug af hjemmesiden og cookies

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • For at sikre optimal drift af vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger for hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering. Du kan selv slette dine cookies, samt ændre dit samtykke via cookiepolitikken.

Leverandører, kunder og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, telefonnummer, titel, organisation, underskrift, evt. foto såfremt du samtykker hertil

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a.
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af samarbejds- samt evt. databehandleraftalen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, i blandt andre bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c.
 • Vores legitime interesse, som er administration af vores leverandører og samarbejdspartnere, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og vi forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen, og vi sikrer at der løbende tages stilling hertil samt at der udføres den nødvendige sletning af oplysningerne.

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer, og vi opfordrer dig til ikke at inkludere dette i ansøgningen eller i vedhæftede dokumenter såsom karakterudskrifter.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med Bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Respondenter eller andre deltagere i Fonden Mental Sundheds aktiviteter og forskningsarbejde

Er du respondent eller deltagere i vores aktiviteter vedrørende mental sundhed og sundhedsfremme, har du forud for din deltagelse afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Samtykket har derfor tjent som den lovpligtige oplysning forud for dataindsamlingen og -behandlingen, hvorfor der ikke er yderligere oplysninger omkring vores behandling af dine oplysninger i denne forbindelse, inkluderet i nærværende privatlivspolitik.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, f.eks. hvis du ønsker oplysning omkring vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med et projekt du har deltaget i, eller såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det på kontaktoplysningerne ovenfor.

Har vi været databehandlere, i et projekt du har deltaget i, skal vi nok forsøge at henvise til dig den organisation, kommune eller lignende, som du i stedet bør rette din henvendelse til.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, revisorer mv. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til banker, offentlige myndigheder mv.

Vi anvender databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45. 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med rekruttering, markedsføring mv. bliver overført til Facebook, Instagram og LinkedIn beliggende i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med anvendelse af virksomhedens systemer såsom Outlook, Office 365 mv. bliver overført til Microsoft også beliggende i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med marketing samt cookies bliver overført til Google, USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med verifikation af e-mail og password (ifm. vores apps) bliver overført til Auth0 (Okta Inc.), USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med hosting via AWS-server bliver overført til Amazon også beliggende i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev. bliver overført til Mailchimp (The Rocket Science Group) også beliggende i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer, jf. art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående kontaktpunkt.

Fælles dataansvar (ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier; Facebook, Instagram og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • opnå indsigt i din personoplysninger
 • udøve retten til begrænset behandling
 • tilbagekalde et afgivet samtykke
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top