skip to Main Content

Åben og Rolig Stepped Care 

Tre konkrete tilbud

Åben og Rolig er udviklet til indsatser på tre niveauer, som kan anvendes hver for sig eller i en samlet stepped care strategi.

Fonden Mental Sundhed har har stor erfaring med etablering af indsatser på både Niveau 1, 2 og 3.

Vi anbefaler at opstarte med Niveau 3 til de alvorligt stressramte borgere, som har størst behov, for sidenhen at udvide med Niveau 1-2. Det kan dog gøres på flere måder, og det væsentligste er, at kommunen, regionen eller institutionen har en strategi, og at tilbuddet bruges til den rigtige målgruppe. Vi indgår gerne i sparring.

Forstå de tre niveauer

Hvad er Stepped Care?

Niveau 1

Proaktiv forebyggelse

Niveau 1 er i sin mest enkle form et rent onlineforløb med 20 online kursussessioner, som kan udbredes bredt og eventuelt med fri adgang til alle kommunens borgere og/eller medarbejdere. Niveau 1 er udviklet til at understøtte Niveau 2 og 3. Onlineindsatsen er proaktiv og kan udbredes til alle borgere uden visitation.

Målgruppen for onlineindsatserne er unge og voksne borgere med begyndende til moderate grader af stress. Det er dog ikke nødvendigt at ekskludere borgere fra onlineindsatsen. Dels fordi den begynder med tydelig information om hensigten, dels fordi forskningen viser, at mennesker i dag hurtigt dropper ud af onlineindsatser, såfremt de ikke oplever, at de virker, hvorfor meget få mennesker oplever bivirkninger af sådanne. Fonden Mental Sundhed tilbyder to forskellige onlineindsatser til hhv. unge (16+) og voksne (18+) borgere.

Serious men and women sitting in a circle during group therapy, talking.
Niveau 2

Moderat stressgrad

Niveau 2 er et ”Kort Kursus”, eksempelvis en 10-15-timers indsats til moderat stress. Når FMS leverer indsatsen, ledes den af en Åben og Rolig-certificeret psykolog, men andre fagpersoner kan uddannes heri.

Målgruppen er borgere med moderat stress. Stress vurderes via Cohen’s Perceived Stress Scale, som bruges af Sundhedsstyrelsen (scores fastsættes per projekt), samt en andre skemaer (fx Major Depression Inventory, PHQ-9; GAD-7, WHO-5) og spørgsmål (fx til psykiatrisk historik, livsstil, helbred, motivation mv.), samt via den psykologfaglige visitation. Borgere kan være sygemeldte eller ikke-sygemeldte. Borgere må gerne have kroniske sygdomme. Borgere må ikke lide af udbrændthed. Borgere skal have et vist funktionsniveau og må ikke være umotiverede, da kurset har fem kursusgange og derfor forudsætter en vis læringsparathed og engagement. Borgere bør højst have haft én psykiatrisk diagnose.

front view patient psychologist
Niveau 3

Alvorlig stressgrad

Niveau 3 er det mest undersøgte kursus, kaldet Åben og Rolig Standard, og består af en 30-timers psykologledet indsats med både gruppesessioner og individuelle psykologsamtaler.

Målgruppen er borgere med alvorlig stress. Det defineres via videnskabelige kriterier målt på et online screeningsskema samt ved psykologens faglige visitation. Borgere kan være sygemeldte eller ej. Borgere må gerne have kroniske sygdomme og mere end én psykiatrisk diagnose i historik. Borgere må gerne være i sideløbende behandlingsforløb. Borgere må gerne have symptomer på depression eller angst, såfremt psykologen vurderer, at der er en relevant belastningsproblematik i forgrunden, som det er hensigtsmæssigt at arbejde med. Borgere må ikke være psykiatrisk behandlingskrævende eller have behov for terapi. Borgere må gerne lide af udtalt træthed og udbrændthed, så længe de ønsker og kan deltage på meningsfuld vis i kurset. Borgere må gerne være skeptiske overfor indsatsen, så længe de er interesserede nok til at ønske at deltage. Borgere må ikke inkluderes ved tvang eller alvorligt pres fra myndigheders side.

Formål med Stepped Care

En samlet strategi

Formålet med en stepped care stressindsats er først og fremmest at kunne give flere borgere den hjælp, de har brug for. Det muliggøres, da indsatsen er mere omkostningseffektiv og derfor kan skaleres til flere.

En stepped care indsats bør planlægges i sammenhæng med den enkelte udbyders andre indsatser og strategier, da stepped care kan udrulles på flere måder (hierarkisk, progressivt, stepped care miljøer).

Fonden Mental Sundhed har erfaring med at udvikle og udrulle stepped care tilbud til både unge, voksne samt medarbejdere i private og offentlige organisationer.

Kontakt

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere.
Vi deltager gerne i et uforpligtende møde.

Christian Gaden Jensen, adm. direktør i Fonden Mental Sundhed

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top