skip to Main Content

Unge fra 16 år

Åben og Rolig for Unge

Åben og Rolig for Unge er et videnskabeligt dokumenteret gruppeforløb, der bl.a. arbejder med kroppen, tanker, følelser og sociale relationer. Det gør vi gennem gruppedialog, øvelser og meditation.

Kurset henvender sig til unge fra 16 år, som oplever symptomer på stress.

Elementer

Kursets indhold

Åben og Rolig for Unge rummer:

  • 6 kursusgange à 1,5 time
  • Underviseren er psykolog
  • Visiterende samtale
  • Max 14 deltager
  • Deltagerne lærer enkle, praktiske øvelser der kan bruges i hverdage
  • Deltagerne får to individuelle samtaler, hvor de bestemmer indholdet

Kontakt

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere.
Vi deltager gerne i et uforpligtende møde.

Freja Filine Petersen
Leder af området Børn og Unge
ffp@fondenmentalsundhed.dk

Freja Filine Petersen

Fordi når der er mange, der byder ind, så føler man også bare, at man sådan kan sige, hvad man nu føler. Så oplever man også, at det er noget, at de andre også har oplevet. Ja, så det er sådan en forståelse for det, man selv har oplevet

                    – tidligere deltager på Åben og Rolig for Unge

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top