skip to Main Content

Anders Petersen

Lektor i sociologi, Aalborg Universitet.

Anders Petersen er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet.

Forskningsmæssigt har Anders fokus på, hvordan samfundsudviklingen påvirker den stigende udbredelse af psykiske lidelser og psykiatriske diagnoser hos børn og unge.

Forsker i og bidrager i advisory boardet med en sociologisk optik på mental sundhed i forskellige grupper i befolkningen.

Bettina Bisp Jensen

Leder af Center for Mental Sundhed, Aalborg Kommune.

Bettina Bisp Jensen er leder af Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune igennem fem år.

Har igennem årene haft fokus på organisatoriske og politiske niveauer og stået i spidsen for implementeringen af forskellige forebyggende tilbud til både unge og voksne med mentale helbredsproblemer, herunder Åben og Rolig-kurser til flere befolkningsgrupper.

Birgit de Boissezon

Tidligere Head of Unit i Europa-Kommissionen.

Birgit de Boissezon er tidligere Head of Unit i Europa-Kommissionen og har omfattende viden om forskning og politik fra EU, danske ministerier og brancheorganisationer.

Med sin erfaring inden for bæredygtig ressourceforvaltning har hun hjulpet byer og borgere med at designe innovative naturbaserede løsninger på f.eks. forgrønning af byer, modstandsdygtighed over for klimaforandringer, risikominimering over for katastrofer og genoprettelse af økosystemer.

Hun har en kandidatgrad (MSc + 1) i biologi og et forskningsstipendium.

Ingrid Willaing Tapager

Professor og forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Ingrid Willaing Tapager er professor og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Ingrid har i mange år arbejdet med brugerinvolverende forskning, policy og praksis i relation til mental sundhed og kronisk sygdom som diabetes, hjertesygdom og cancer.

Tidligere sundhedschef i Hjerteforeningen samt i flere perioder forskningsleder for sundhedstjenesteforskning, heraf de sidste 11 år på sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen, med ledelse af Diabetes Management Research forskningsgruppen (ca. 45 forskere), som har fokus på psykosocial sundhed og lighed i sundhed for både voksne, børn og familier med diabetes.

Karina Nielsen

Professor i arbejdspsykologi, University of Sheffield, England.

Karina Nielsen er professor i arbejdspsykologi og leder af Institut for Arbejdspsykologi ved University of Sheffield, England.

Karina har i en årrække forsket i mentalt helbred og trivsel med fokus på interventioner, der kan forbedre arbejdsmiljøet, både i Danmark og internationalt.

Har publiceret mere end 100 bogkapitler og videnskabelige artikler om emnet og vundet en række priser for sin forskning.

Kasper Edwards

Seniorforsker, ph.d., DTU Management.

Kasper Edwards er seniorforsker, ph.d. ved DTU Management. Forsker i organisatorisk forandring med fokus på mental sundhed og produktivitet, ledelse, lean og arbejdsmiljø.

Kasper har udviklet metoder til evaluering af interventionsprojekter, som tager højde for organisatoriske forandringers kontekstuelle kompleksitet og har fokus på at forstå og forbedre organisatoriske interventioner, så de ikke bliver ineffektive eller ligefrem skaber forværring, men skaber et produktivt og sundt arbejdsmiljø, som ikke udfordrer mental sundhed.

Lasse Thomas Edlev

Naturvejleder og terapeut, lærer i biologi og kunst.

Lasse Thomas Edlev er lærer i biologi og kunst, naturvejleder og terapeut med et pædagogisk eksamensbevis i personlig kompetenceudvikling.

Lasse har en solid viden om kommunikation og undervisning inden for natur og sundhed målrettet både fagfolk, borgere samt private og offentlige institutioner.

Dygtig projektleder med erfaring i koordinering og udførelse af begivenheder, kurser og personlig udvikling med naturen i centrum.

Malene Friis Andersen

Ph.d., autoriseret psykolog.

Malene Friis Andersen, ph.d., autoriseret psykolog, er organisationspsykolog og forsker i psykisk arbejdsmiljø, trivsel, stress og sygefravær.

Malene er forfatter til flere artikler og bøger om stress, trivsel og arbejdspladser og modtog i 2018 GL-prisen for sin formidling om stress og psykisk arbejdsmiljø.

Malene er forskningsgruppeleder for et større forskningsprojekt om Arbejdsfællesskaber under Corona-krisen.

Marie Paldam Folker

Antropolog, centerchef i Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Marie Paldam Folker, antropolog og centerchef i Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Marie er ansvarlig for at udvikle og drive digitale forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med mistrivsel og psykiske lidelser på regionalt og nationalt niveau.

Har de sidste fem år været drivkraft i opbygning af Telepsykiatrisk Center, hvor digital innovation, intervention, implementering og forskning er samlet under et tag.

Nadja Prætorius

Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Nadja U. Prætorius er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

I en årrække universitetslektor på RUC i socialpsykologi. Forfatter til bl.a.  ”Stress – det moderne traume” (2007) og ”En verden til forskel – Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske” (2016).

Desuden forfatter til en lang række forskningsartikler, samt medforfatter til antologier om stress forårsaget af dehumaniserende arbejdsforhold i social- og sundhedsvæsenet og i undervisningsinstitutioner.

Nikolai Cerisier Roitmann

Cand.psych, næstformand Dansk Psykolog Forening.

Nikolai Cerisier Roitmann, cand.psych, er næstformand Dansk Psykolog Forening, afsnitsledende psykolog på psykoterapeutisk center Stolpegård og specialist i psykotraumatologi.

Ansvarlig for at udmønte Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram om stress, som tilsigter at øge anvendelsen af psykologfaglige kompetencer for at imødegå stress som et folkesundheds- og samfundsmæssigt problem.

Ricardo García Mira

Professor i socialpsykologi, Universidade da Coruña, Spanien.

Ricardo García Mira er professor i socialpsykologi med speciale i miljøpsykologi. Han har publiceret mere end 100 artikler og har tilknytning til en række internationale universiteter.

Ricardo er tidligere medlem af det spanske parlament, hvor han arbejdede nationalt og i EU for at bekæmpe klimaforandringer og truede økosystemer.

Har redaktionelt ansvar for adskillige videnskabelige tidsskrifter og er en hyppigt anvendt stemme i radioen og aviser i Spanien.

Tanja Kirkegaard

MSc, ph.d., adjunkt ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Tanja Kirkegaard, MSc, ph.d., er adjunkt ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Tanja har i en årrække udøvet og forsket i behandling og forebyggelse af stress indenfor arbejdsmedicin, organisatoriske interventioner, ledelsens betydning for det psykosociale arbejdsmiljø samt indenfor forskellige arbejdspladskulturer.

En stærk drivkraft for Tanja er, at erhvervsrettede arbejdslivsindsatser i praksis i højere grad skal kunne integrere flere niveauer effektivt og på et vidensbaseret grundlag, når stress skal forebygges, og mental sundhed og det gode arbejdsliv skal styrkes.

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

NYHEDSMAIL

Hold dig opdateret om Fonden Mental Sundheds aktuelle projekter, kurser og arrangementer.

Vi udsender nyhedsmail cirka fire gange om året.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.

Back To Top